Jämställdhet och mångfald

Mångfald gör det möjligt att möta behov hos våra kunder på ett bättre sätt. I grunden handlar arbetet med jämställdhet och mångfald om mänskliga rättigheter.

Mångfald i rekrytering

En organisation med medarbetare med olika bakgrund, kunskap och erfarenhet ökar kreativiteten. Olika perspektiv förbättrar effektivitet och kvalitet i verksamheten samtidigt som fördomar kan motarbetas. Framtidens offentliga service måste kunna svara upp mot behoven i ett samhälle präglat av mångfald för att kunna ge bättre service.

Styrande dokument

Motala kommun arbetar med mångfald utifrån en mångfaldsplan. Enligt Motala kommuns personalpolitiska program ska alla medarbetare ha samma möjligheter och behandlas likvärdigt i fråga om arbetsförhållanden och anställningsvillkor.

Alla nivåer i verksamheten ska genomsyras av jämställdhets- och mångfaldsarbetet och det ska vara en naturlig del i det dagliga arbetet. Chefer och medarbetare ska vara medvetna om sin del av ansvaret och sträva mot att öka jämställdheten och mångfalden och arbeta för ett öppet klimat på arbetsplatsen.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej