Gruppen Stolt medarbetare 2017, fr v Gunnar Kraft, Kristina Stråkander, Anita Majava, Annika Rehn, Anna-Carin Pålsson, Daniel Winnerfjord, Mannie Gustavsson, Catrine Ekelin och Åsa Vilpi. Saknas på bilden gör Sara Englund Eckerbom samt Anders Bengtson.

Se hur Motala kommuns organisation ser ut och vem som är chef för olika verksamheter. Vill du kontakta politiker eller verksamheter? Hitta våra kontaktuppgifter.

Kommunfullmäktige, beredningar och revision

Kommunstyrelsen och nämnder

Förvaltningar

Nämnderna styr kommunens fem förvaltningar:

Kommunledningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen

Plan- och miljöförvaltningen

Socialförvaltningen

Tekniska förvaltningen

Bolag och stiftelser

Organisationsskiss och chefer

I en skiss kan du se organisationen som en ritning och vem som är chef för olika verksamheter: Dokument: Motala kommuns organisation

 

Kontakta våra politiker

Vid kommunfullmäktiges sammanträden anordnas en frågestund för allmänheten. Allmänheten får ställa frågor om ämnen som ligger inom fullmäktiges ansvar. Läs mer om allmänhetens frågestund.

Du kan också kontakta någon av våra politiska nämnder. Om du har frågor till en särskild politiker kan du kontakta en politiker och det går också att kontakta politiska sekreterare.

Kontakta våra verksamheter

Söker du kontakt med någon verksamhet i Motala kommun hittar du kontaktuppgifter här på webben. Du hittar länkar till våra verksamheter på den här webbsidan om kommunens organisation.

Vi använder ofta gemensamma telefonnummer och e-postadresser för att vi ska kunna ge dig svar så fort som möjligt. Du är alltid välkommen att kontakta växeln så hjälper vi dig att hitta rätt.