Gruppen Stolt medarbetare 2017, fr v Gunnar Kraft, Kristina Stråkander, Anita Majava, Annika Rehn, Anna-Carin Pålsson, Daniel Winnerfjord, Mannie Gustavsson, Catrine Ekelin och Åsa Vilpi. Saknas på bilden gör Sara Englund Eckerbom samt Anders Bengtson.

Se hur Motala kommuns organisation ser ut och vem som är chef för olika verksamheter. Vill du kontakta politiker eller verksamheter? Hitta våra kontaktuppgifter.

Organisationsskiss och chefer

I en skiss kan du se organisationen som en ritning och vem som är chef för olika verksamheter: Dokument: Motala kommuns organisation.

Kontakt, växel

Nedan hittar du länkar till Motala kommuns olika verksamheter. Vill du ha hjälp att komma i kontakt med en verksamhet, kontakta vår växel så hjälper vi dig att hitta rätt. Vill du hellre kontakta oss via formulär går det också bra att lämna förslag, klagomål, beröm, felanmälan eller ställa frågor i ett formulär.

Förvaltningar

Nämnderna styr kommunens fem förvaltningar:

Gemensam ledningsförvaltning

Bildningsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Socialförvaltningen

Tekniska serviceförvaltningen

Bolag och stiftelser

Kommunfullmäktige, beredningar och revision

Kommunstyrelsen och nämnder

Kontakt med politiker

Vid kommunfullmäktiges sammanträden anordnas en frågestund för allmänheten. Allmänheten får ställa frågor om ämnen som ligger inom fullmäktiges ansvar. Läs mer om allmänhetens frågestund.

Du kan också kontakta någon av våra politiska nämnder. Om du har frågor till en särskild politiker kan du kontakta en politiker och det går också att kontakta politiska sekreterare.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej