Yrkeshögskola

Yrkeshögskolans utbildningar, YH, är utbildningar som ska möta det behov som finns på arbetsmarknaden. Väljer du att läsa en Yrkeshögskoleutbildning får du nästan alltid jobb efter utbildningens slut.

Erbjuds utifrån arbetsmarknadens behov

Yrkeshögskolans utbildningar varierar i olika delar av landet för att de ska möta den efterfrågan som finns på arbetsmarknaden. Yrkeshögskolans utbildningar är alltså anpassade efter aktuella behov på arbetsmarknaden. Det är därför som nya utbildningar startar och gamla läggs ned. Utbildningarna inom yrkeshögskolan är från ett halvår långa och uppåt. De flesta är mellan ett och två år långa. Yrkeshögskoleutbildningar som är minst ett år långa kan avslutas med en examen.

Teori och praktik, Lärande i arbete

Yrkeshögskolan innehåller skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med arbetslivet, och de allra flesta utbildningar kombinerar teori med praktik ute på en eller flera arbetsplatser. Det kallas för Lärande i arbete (LIA).

Yrkeshögskoleexamen

Kräver att utbildningen omfattar minst 200 YH-poäng (ett års heltidsstudier).

Kvalificerad yrkeshögskoleexamen

Kräver att utbildningen omfattar minst 400 YH-poäng (två års heltidsstudier), att minst 25 procent av utbildningstiden är Lärande i arbete (LIA) samt att ett examensarbete ingår i utbildningen.

Tentamen

Läser du en YH-utbildning någon annanstans men vill skriva tentamen hos oss? Läs mer om hur du gör det här:

Högskola och universitet

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej