Adoption

Du kan adoptera ett barn tillsammans med din partner eller som ensamstående. Du ska ha fyllt 18 år för att få adoptera enligt svensk lag. Andra ålderskrav kan gälla beroende på vilket land du väljer att adoptera ifrån.

Läs mer

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, är en statlig myndighet som arbetar för att barn ska få en trygg uppväxt och bra relationer till sina föräldrar. MFoF arbetar bland annat för att adoptioner till Sverige ska ske på ett lagligt och etiskt godtagbart sätt.

Kontakt

Familjerätten i Motala
E-post: familjeratten@motala.se
Telefon: 0141-22 24 23
Telefontid: Måndag 8.15-9.30, tisdag 13.15-14.30, torsdag 8.15-9.30

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej