Föräldrar och litet barn.

Adoption

Du kan adoptera ett barn tillsammans med din partner eller som ensamstående. Du bör ha fyllt 25 år och om ni är två måste ni vara gifta eller registrerade partners.

Det är familjerättssekreterare på familjerätten som gör en utredning och bedömer om du och ditt hem är lämpliga för att ta emot ett adoptivbarn.

När du ringt till familjerätten och anmält ditt intresse av att adoptera gör vi så kallad medgivandeutredning. Utredningen innehåller bland annat uppgifter om din bakgrund, hälsotillstånd, erfarenhet av barn och uppgifter från referenspersoner. När utredningen är klar gäller medgivandet att adoptera i 2 år.

En adoption kan ta tid. Hela processen kan ta upp till fem år. Under denna tid finns vi till för rådgivning och stöd när du behöver det. Kontakta oss på familjerätten genom telefonnummer 0141-22 24 23.

Föräldrautbildning inför ansökan om adoption

Du som vill adoptera ett barn ska genomgå en förberedande utbildning om adoption.

Utbildningen arrangeras av Linköpings kommun, Råd och Stöd. Du anmäler dig genom att kontakta familjerätten i Linköping, telefonnummer 013-20 60 00.

Utbildningen äger rum i Linköping och omfattar 21 timmar fördelat på sju tillfällen (tre timmar vardera) till ett självkostnadspris.

Ansökan om adoption

När du sedan ska ansöka om internationell adoption gör du det hos adoptionsorganisationer. Du kan hitta mer information och auktoriserade adoptionsorganisationer hos myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

Har du frågor kring nationell adoption kan du kontakta familjerätten genom telefonnummer 0141-22 24 23.

Familjerätten i Motala

Du kan nå oss måndag, onsdag och fredag klockan 8.45 – 9.30

Telefonnummer: 0141-22 24 23

Växel: 0141-22 50 00

E-post: familjeratten@motala.se

För Internationell adoption finns dessa grundkrav för dig som vill adoptera:

  • Du bör ha fyllt 25 år och inte vara äldre än 42 år.
  • Du måste genomgå en föräldrautbildning om adoptivbarn och deras särskilda behov.
  • Om ni är två sökande ska ni vara gifta eller registrerade partners.

Blankett för ansökan hittar du på mfof.se

Du skickar blanketten till Socialkontoret, Motala kommun, 591 35, Motala.

När du ringt och anmält att du är intresserad av att adoptera gör vi i familjerätten en medgivandeutredning. Vi tittar på din livssituation och gör en bedömning av om den är lämplig för ett barn. Utredningen innefattar bland annat din bakgrund. hälsotillstånd, erfarenhet av barn och uppgifter från referenspersoner. Sedan är det adoptionsorganisationer som hjälper dig/er med adoptionen. Alla länder har olika regler vad som gäller vid adoption.

En adoption kan ta tid. Hela processen kan ta upp till fem år.

Utbildningen arrangeras av Linköpings kommun, Råd och Stöd. Du anmäler dig att kontakta genom familjerätten i Linköping, telefonnummer 013-20 60 00.

Det finns flera auktoriserade adoptionsorganisationer som arbetar med förmedling av barn i utlandet och kontakt med de aktuella länderna. För mer information om de olika adoptionsorganisationerna, se hemsidan för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF). 

När det utsedda barnet hämtas av de blivande föräldrarna kan adoptionen genomföras genom beslut av domstolen i barnets hemland eller genom ansökan och beslut av Tingsrätten i Sverige beroende på lagarna i barnets hemland.

Adoption av närstående eller av andra barn som har sin hemvist i Sverige ansöker du/ni hos tingsrätten. Familjerätten gör sedan en utredning, men det är sedan tingsrätten som fattar beslutet.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd – MFoF är en statlig myndighet som arbetar för att barn ska få en trygg uppväxt och bra relationer till sina föräldrar.

MFoF arbetar bland annat för att adoptioner till Sverige ska ske på ett lagligt och etiskt godtagbart sätt.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej