Samlingstält

Om du ska arrangera en sammankomst i ett samlingstält för fler än 150 personer måste du tänka på brandskyddet. Tältet ska ha tillräckligt med utgångar och i övrigt vara planerat så att det går lätt att utrymme i händelse av brand. Det är arrangören tillsammans med den som bedriver verksamhet som ansvarar för säkerheten.

Allmänna förutsättningar

När du ska hyra eller införskaffa ett tält för fler än 150 personer är det viktigt att du väljer ett tält som är anpassat för det planerade evenemanget. Ur brand- och säkerhetsperspektiv är det därför viktigt att följande punkter beaktas:

  • Tältet ska vara besiktigat och godkännandebevis från ackrediterat kontrollorgan med giltigt datum ska finnas.
  • Tält ska placeras på lämpligt ställe med tillräckligt avstånd från andra byggnader.
  • Tältet får inte hindra framkomlighet för räddningstjänst, ambulans eller polis.
  • Tältet ska vara dimensionerat för tänkt publikstorlek och utrymningsvägar ska vara anpassat efter personantal.
  • Tältet ska vara försett med tekniska installationer och släckutrustning för utrymning.

Kontakt

Räddningstjänsten Motala-Vadstena
E-post: raddtj@motala.se
Telefon: 0141-22 26 00
Besöksadress: Glimmervägen 2
Övningsområde: Smedsbyvägen 2

I akut läge – ring alltid 112.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej