Stöd till inackordering

Om du går på en skola långt ifrån din hemort kan du få ekonomiskt stöd för inackordering. Bidraget ska täcka en del av den extra kostnaden som det innebär för dig att ha ett annat boende. Bidraget söks för ett läsår i taget.

Vem har rätt till stöd för inackordering?

Stöd till inackordering är ett bidrag som du kan få för kostnader för extra boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet. Bidraget täcker dock inte hela kostnaden.

Du kan, som längst, få inackorderingsbidrag till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Du kan inte få stöd till inackordering om du får reseersättning (busskort) från kommunen.

Skolan ska ligga minst 50 kilometer från din bostad, eller medföra att du skulle få en resa på tre timmar tur och retur mellan skolan och boendet, om du bodde kvar hemma.

Du ska vara folkbokförd i Motala kommun, vara inackorderad på skolorten, samt vara mottagen till utbildningen i första hand. Du ska också studera på heltid och få studiehjälp från Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Särskilda skäl

Stöd till inackordering kan i vissa fall beviljas, om du på grund av särskilda skäl inte kan bo hemma. Kontakta skolans kurator om så är fallet.

Kontakt

Koordinator

Lotta Lundmark
Telefon: 0141-226226
E-post: lotta.lundmark@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej