Offentliga handlingar och diarium

Offentlighetsprincipen ger alla medborgare rätt att ta del av allmänna handlingar. Allmänna handlingar registreras i kommunen diarier. Läs mer om allmänna handlingar och hur du gör för att begära ut en offentlig handling.

Begära ut en allmän handling

Enligt offentlighetsprincipen har alla rätt att ta del av allmänna handlingar, som är offentliga. Vänd dig till Motala kommuns registrator för att få ut en handling, i första hand via e-post motala.kommun@motala.se. Du behöver tala om vilka handlingar du är intresserad av att se, för att vi ska kunna söka efter dem. Du behöver inte berätta vad du heter eller varför du vill se en viss handling. Handlingen ska sedan lämnas ut så snart som möjligt. Du kan få betala en avgift för kopiorna.

En handling som begärts ut granskas enligt offentlighets- och sekretesslagen samt dataskyddsförordningen innan den lämnas ut. Om du inte får ta del av handlingen så har du rätt att få ett skriftligt avslagsbeslut som du kan överklaga. Internt arbetsmaterial är inte allmänna handlingar och du har därför inte rätt att ta del av det.

Du som är journalist kan låna en dator i kommunhusets reception.

Handlingar hos nämnderna

Varje nämnd ansvarar för sitt eget diarium. Om du vill begära ut handlingar som finns hos någon nämnd hittar du kontaktuppgifter på nämndens webbsida. Här hittar du en sammanställning av kommunens nämnder.

Kontakt

Registrator, administrativa enheten
Telefonnummer:
0141-22 50 00 (växel)
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej