Statistik

Här hittar du statistik om Motala kommun. Läs mer om befolkning, arbetsmarknad, kommunfakta från SCB och våra tätorter.

Hitta mer statistik

Statistiska centralbyrån

SCB är den centrala myndigheten som arbetar med officiell statistik. SCB har i uppgift att samordna och stödja det svenska systemet för officiell statistik.

Sveriges kommuner och regioner

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har statistikpaket bland annat när det gäller barnomsorg, utbildning och äldreomsorg på kommunnivå.

Tillväxt Motala

Näringslivsbolaget Tillväxt Motala har statistik om arbetsmarknaden och företagande i Motala kommun.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har statistik om arbetslöshet och arbetsmarknad.

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet, Brå, ansvarar för den officiella kriminalstatistiken i Sverige.

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv visar statistik om det lokala företagsklimatet i svenska kommuner, till exempel när det gäller nyföretagande, handläggningstider och de största arbetsgivarna. Jämförelser med andra kommuner och faktorer kan göras.

Ekonomifakta

Ekonomifakta har statistik om ekonomi, skatter, företagande, energi, miljö, utbildning och forskning med möjlighet till kommunjämförelser.

Kolada

Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada, är en databas där du kan hitta siffror för kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. Med över 3000 nyckeltal får du underlag för analyser och jämförelser. Bakom databasen står föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har statistik på kommunnivå inom deras ansvarsområden t ex bränder och trafikolyckor.

Regionfakta

Regionfakta har lättillgänglig beskrivande statistik om Östergötlands befolkning, näringsliv och samhälle.

Skolverket 

Skolverket ansvarar för den officiella statistiken om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har en databas, Folkhälsodata, som innehåller bland annat statistik kopplat till folkhälsan i kommunerna.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej