Uteserveringar

Om du som näringsidkare vill ha en uteservering utanför din restaurang eller ditt kafé måste du ha tillstånd från Polisen. Du måste också följa de riktlinjer som Motala kommun har tagit fram för uteserveringar.

Ansök om tillstånd

Du ansöker om tillstånd hos Polisen. Kommunen får yttra sig under handläggningen så det är viktigt att du följer riktlinjerna för uteserveringar som beskrivs nedan.

Varför måste jag ha tillstånd för uteservering?

Eftersom kommunen äger den allmänna marken i staden ansvarar vi för att alla ska kunna ta sig fram och att trafiken inte förhindras, till exempel genom försämrad sikt. Gående ska inte tvingas ut i gatan för att passera uteserveringen. Den får inte heller försvåra framkomligheten för personer med någon typ av funktionsnedsättning.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej