Medelstora förbränningsanläggningar

Du som har eller tänker bygga en medelstor förbränningsanläggning ska informera tillsynsmyndigheten om anläggningen. En medelstor förbränningsanläggning får inte vara i drift utan att vara registrerad.

Registrera anläggning

Här kan du komma till vår e-tjänst Registrering av medelstor förbränningsanläggning.

Vad innebär en medelstor förbränningsanläggning?

En medelstor förbränningsanläggning är en förbränningsanläggning där den sammanlagda installerade effekten är 1 megawatt eller högre, men högst 50 megawatt. Mer information finns i Naturvårdsverkets vägledning om bestämmelser för medelstora förbränningsanläggningar:

Medelstora förbränningsanläggningar – Naturvårdsverket

När ska registreringen göras?

En ny anläggning ska registreras innan den tas i drift. Med ny anläggning menas en anläggning som tas i drift efter den 20 december 2018.

Övriga anläggningar, så kallade 2018-anläggningar, ska registreras enligt övergångsreglerna i förordningen om medelstora förbränningsanläggningar vilket innebär följande:

  • Senast 1 januari 2024 om anläggningens effekt är högre än 5 MW.
  • Senast 1 januari 2029 om anläggningens effekt är högst 5 MW.

Registrera uppgifter

Registrera din förbränningsanläggning i kommunens e-tjänst:

Medelstor förbränningsanläggning – registrering

Om länsstyrelsen är din tillsynsmyndighet så registrerar du din anläggning i deras e-tjänst:

Registrera medelstor förbränningsanläggning hos länsstyrelsen

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej