Tillstånd och regler för användning av kommunens mark

Staden är vårt gemensamma utrymme där alla ska kunna vistas och trivas. För att få sätta upp en uteservering, en trottoarpratare eller ett stånd för försäljning på våra gator och torg krävs tillstånd från polisen.

Ansök om tillstånd

Du ansöker om tillstånd hos Polisen. Kommunen får yttra sig under handläggningen så det är viktigt att du följer riktlinjerna för olika aktiviteter eller verksamheter, som du hittar nedan.

Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter ska skickas in till polisen i Norrköping. För vissa typer av ansökningar finns e-tjänster. Du hittar en länk ovan till mer information.

Polisen behöver ha in din ansökan minst tio arbetsdagar innan det datum då tillståndet ska börja gälla. Motala kommun får yttra sig, och kan då ställa upp vissa villkor, men det är polismyndigheten som fattar beslutet.

Här nedan beskrivs vad som gäller för olika typer av verksamhet och aktiviteter och vad kommunens handläggare kommer att bedöma.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej