Kommunens planarbete

Här hittar du översiktsplanering, detaljplanering och mark och exploatering. I vår projektkatalog finns byggklara tomter, planer som är på gång och möjligheter för framtiden, både på kommunal och enskild mark.

Gasthamnnen Motala flygfoto

Översiktsplan

Översiktsplanen visar planering för hela kommunen.

Detaljplaner

I detaljplanen bestäms vad och hur man får bygga.

Markanvisningar

Är du byggherre och vill bygga nytt i Motala? Här hittar du inbjudningar till markanvisning.

Projektkatalog

I vår projektkatalog finns byggklara tomter, planer som är på gång och möjligheter för framtiden, både på kommunal och enskild mark.

Till projektkatalogen

Så kan du påverka

Vill du lämna synpunkter eller förslag? Läs mer om Motala kommuns arbete med dialog och synpunkter och ta reda på hur du kan påverka.

Till dialog och synpunkter