Kommunens planarbete

Läs om översiktsplanering, detaljplanering och mark och exploatering. På sidan Motala växer finns byggklara tomter, planer som är på gång och möjligheter för framtiden, både på kommunal och enskild mark.