Kommunens planarbete

Här hittar du information om översiktsplanering, detaljplanering och mark och exploatering. I vår projektkatalog finns byggklara tomter, planer som är på gång och möjligheter för framtiden, både på kommunal och enskild mark.

Projektkatalog

I vår projektkatalog finns byggklara tomter, planer som är på gång och möjligheter för framtiden, både på kommunal och enskild mark. Projektkatalogen öppnas som en bläddringsbar fil i en extern tjänst.

Nyheter

21 oktober, 2020 Kulturmiljöutredning – viktigt verktyg för utvecklingen av Gamla Motala verkstad Kommunen har nu fått ta del av resultatet av den kulturmiljöutredning som...
21 oktober, 2020 Detaljplaneprogram för området Gamla Motala Verkstad tas fram Kommunstyrelsen beslutade idag att ett detaljplaneprogram för området Gamla Motala Verkstad ska...
20 oktober, 2020 Kommunstyrelsen har fattat beslut om fortsatt arbetet med idrottscenter Idag beslutade kommunstyrelsen att fortsätta arbetet med ett idrottscenter. Beslutet innebär att...
16 oktober, 2020 Kommunstyrelsen tar ställning till fortsatt arbetet med idrottscenter Motala kommun har under en tid utrett förutsättningarna för ett idrottscenter vid...
15 oktober, 2020 Arbete vid Stenavadet påverkar gång- och cykelväg Nu påbörjas arbetet med att förbereda för de nya bostadshus som ska...