Kommunens planarbete

Läs om översiktsplanering, detaljplanering och mark och exploatering. I vår projektkatalog finns byggklara tomter, planer som är på gång och möjligheter för framtiden, både på kommunal och enskild mark.

Projektkatalog

I vår projektkatalog finns byggklara tomter, planer som är på gång och möjligheter för framtiden, både på kommunal och enskild mark. Projektkatalogen öppnas som en bläddringsbar fil i en extern tjänst.

Nyheter

Samråd för ny översiktsplan genomfört

20 januari, 2021 Fram till den 31 december 2020 var kommunens nya översiktsplan, ÖP 2040,...

Länsstyrelsens ansvarsutredning för området Gamla Motala Verkstad ger underlag för fortsatt arbete

12 januari, 2021 Motala kommun driver sedan 2019 ett arbete för att utveckla området Gamla...

Besöksstopp på äldreboende tas bort med fortsatt vädjan om stor försiktighet

23 december, 2020 Det besöksstopp som infördes på Strömsborgs äldreboenden i november tas nu bort....

Klagande beviljas inte prövning i Högsta domstolen

15 december, 2020 Frågan om vem som har rätt att överklaga beslut rörande Lalandias etablering...

Kulturmiljöutredning – viktigt verktyg för utvecklingen av Gamla Motala verkstad

21 oktober, 2020 Kommunen har nu fått ta del av resultatet av den kulturmiljöutredning som...