Kommunens planarbete

Här hittar du information om översiktsplanering, detaljplanering och mark och exploatering. I vår projektkatalog finns byggklara tomter, planer som är på gång och möjligheter för framtiden, både på kommunal och enskild mark.

Detaljplaner

I detaljplanen bestäms vad och hur man får bygga.

Projektkatalog

I vår projektkatalog finns byggklara tomter, planer som är på gång och möjligheter för framtiden, både på kommunal och enskild mark.

Pågående utveckling och planering

Här hittar du information om pågående projekt i Motala kommun.