Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet för funktionshinderfrågor är ett organ för samråd och information mellan företrädare från föreningar för personer med funktionsnedsättning och kommunen.

Rådet har inga beslutsbefogenheter utan syftar till att vara ett forum där föreningarna kan framföra synpunkter som berör personer med funktionsnedsättning inom områden som är kommunens ansvar, exempelvis tillgänglighet i offentliga miljöer. Det ska också vara ett organ för informationsutbyte och samråd för att tillvarata intressen för personer med funktionshinder.

Läs mer i Reglemente för råd för funktionshinderfrågor:

Reglemente för råd för funktionshinderfrågor (PDF, 31 kB)

Ledamöter

Kommunstyrelsen, socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, tekniska servicenämnden och bildningsnämnden utser vardera en ledamot och en ersättare. Kommunstyrelsens ledamot är ordförande för rådet. Socialnämndens ledamot är vice ordförande.

Föreningar för personer med funktionsnedsättning företräds av fem ledamöter med fem ersättare. De ska också tillvarata intressen för de föreningar som inte sitter med i rådet.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

Kontaktperson Motalas handikappföreningar

Jörgen Eriksson
Telefon: 072-321 49 35
E-post: funktionshinderradet.motala@gmail.com

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej