Arbetsmiljö i skola och förskola

För att barn, elever och personal ska orka med sin arbetsdag på förskolan och skolan är det viktigt med en god miljö. Därför finns regler kring exempelvis buller och luftens kvalitet. Skolan ska erbjuda extra anpassning för de elever som behöver det av tillgänglighetsskäl.

Kommunens ansvar

Skolor och förskolor är delvis offentliga lokaler och det finns flera lagar och regler för vad som gäller. Det är rektor som är ansvarig för barnens, elevernas och personalens arbetsmiljö. Den som driver en förskola eller skola ska arbeta förebyggande för att undvika miljö- och hälsoproblem.

Miljö- och hälsoskyddsenheten genomför tillsyn på förskolor och skolor. Vid tillsynen kontrolleras verksamheternas egenkontroller, att rutiner och regler följs och om fastigheten uppfyller de krav som finns gällande bland annat städning, ventilation, buller, radon och kemikaliehantering.

Synpunkter och klagomål

Om du har synpunkter på miljön i skolan eller förskolan, så ska du kontakta rektorn för berörd verksamhet. De ansvarar för att barn, elever och personal har en bra arbetsmiljö.

Läs mer

Boverket

Läs om regler och riktlinjer för inomhusmiljö hos Boverket.

Folkhälsomyndigheten

Läs om miljöns påverkan på vår hälsa hos Folkhälsomyndigheten.

Specialpedagogiska myndigheten

Läs om rättigheter för barn med rörelsehinder hos Specialpedagogiska myndigheten.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej