Bilden visar arbetet med att avtäcka matjorden på de områden där de blivande gatorna ska gå. Foto.

Bilden visar arbetet med att avtäcka matjorden på de områden där de blivande gatorna ska gå i området Bråta hagar.

Bråta hagar – Borensberg

Området Bråta hagar, vid infarten från 34:an förbereds och projekteras just nu för att bli Borensbergs nya bostadsområde.

Inom området Bråta hagar finns möjlighet att bygga bostäder i form av tomter för villor, parhus, kedjehus och radhus. I områdets norra del finns möjlighet att uppföra flerbostadshus. Det finns även möjlighet att bygga en ny förskola/skola.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej