Rehabilitering

Kommunrehab vänder sig till dig som behöver rehabilitering i hemmet. Kontakta oss via telefon för att boka ett hembesök.

Kommunen har huvudansvaret för dig som behöver hälso- och sjukvård i hemmet. Det kan innefatta rehabilitering och hjälpmedel. Lite förenklat kan man säga att den som beviljats hälso- och sjukvård i hemmet får den av kommunen, medan den som kan ta sig till en vårdcentral eller mottagning får hälso- och sjukvård av Region Östergötland.

Rehab väst – 1177

Kommunrehab

Kommunrehab vänder sig till dig som har behov av rehabilitering i hemmet. På kommunrehab finns både arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter. Vi arbetar både för dig som bor i ordinärt boende och dig som bor i särskilt boende.

Under både kortare och längre perioder kan du få hjälp med rehabiliteringsinsatser, exempelvis:

  • rehabilitering och träning
  • utprovning och förskrivning av hjälpmedel
  • anpassning av hemmiljön
  • fallprevention

Boka hembesök

För att du ska få hjälp med rehabiliteringsinsatser i hemmet behöver en arbetsterapeut och/eller sjukgymnast/fysioterapeut utföra en bedömning av ditt behov. Denna bedömning sker via ett hembesök. För att boka ett hembesök kontaktar du Kommunrehab via telefon, se kontaktuppgifter nedan.

Avgift

Besök av arbetsterapeut och/eller sjukgymnast/fysioterapeut kostar 100 kronor per besök, max 400 kronor per månad. Detta betalas via en faktura som kommer hemskickad till dig. Om du också har hemtjänstinsatser får du betala ordinarie hemtjänstavgift för besöket, upp till maxtaxan.

Kontakt Kommunrehab

Telefon

0141-22 59 90

Telefontid

Måndag – fredag klockan 8.15 – 9.15

Övrig tid kan du lämna ett röstmeddelande så ringer vi upp dig.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej