Bråstorpskolan

Bråstorpskolan är en F-6-skola med cirka 240 elever. Bråstorpskolan är en naturnära skola. På skolgården finns skog, motorikbanor och grillplatser. Skolan har även fina lärmiljöer inomhus med bl.a. en fullstor idrottshall i skolbyggnaden. Skolan ligger i området västra Bråstorp. Vi har närhet till insjöbadet Varamon och centrala Motala.

Om skolan

På Bråstorpskolan är vi organiserade i tre arbetslag: F-3, 4–6 och fritidshemmet.

På skolan har vi god specialpedagogisk kompetens, för att ytterligare stärka undervisningen.

Bråstorpskolan kännetecknas av ett inkluderande och gott arbetsklimat och inarbetade rutiner. Eleverna är indelade i åldersblandade faddergrupper där de lär känna varandra genom olika aktiviteter för stärka vi-känslan på skolan.

Våra ledord är trygghet, kunskap och gemenskap, som genomsyrar vår verksamhet. Pedagogerna är engagerade och vi värdesätter en god relation både till elever och vårdnadshavare och i arbetslagen. Vi arbetar för att alla elever varje dag ska möta den bästa skoldagen. De enkäter som genomförs varje år visar att har vi god måluppfyllelse gällande trygghet på Bråstorpskolan.

Vi på Bråstorpskolan arbetar för att alla elever ska få de bästa förutsättningarna att nå kunskapskraven i läroplanen. Vi vill möta alla elevers behov av utmaning och stöd genom kompetent personal och bra utrustning för lärande. Skolan visar goda kunskapsresultat.

På Bråstorpskolan vill vi främja god läsutveckling. En del av detta är att vi under varje termin har flera perioder där vi fokuserar extra mycket på att främja elevernas läsning och där vi även involverar hemmet.

Årskurs F-6

Bråstorpskolan är organiserat med en klass i varje årskurs där lärare, fritidspedagog och elevassistent arbetar tillsammans. I flera årskurser finns ofta personal som kan dela upp klassen i mindre grupper efter behov. Vi ser detta som en förutsättning för att kunna arbeta med extra anpassningar till elever i behov av särskilt stöd.

Vår Må bra-grupp arbetar främjande och förebyggande genom olika aktiviteter i våra årskurser samt med att stötta eleverna socialt och i samspel med andra.

Vi arbetar aktivt med att utveckla det kollegiala lärandet på skolan med fokus på att förbättra undervisningen för att öka elevernas måluppfyllelse.

Logga in i elevsystemet IST

Logga in i Motala kommuns elevsystem IST för att se närvarorapportering, individuella studieplaner, betyg med mera.

Kontakt Bråstorpskolan

Adress

Kalkstensvägen 2
591 51 Motala

Telefon

0141-22 33 60

Fritids

Kojan: 070-579 45 07
Kotten: 070-579 45 06
Tornet: 070-2463573

Rektor

Elisabeth Sjövåg
E-post: elisabeth.sjovag@motala.se
Telefon: 0141-22 57 67

Skoladministratör

Kristina ”Ninna” Ljungkvist
Telefon: 0141-22 33 60
E-post: kristina.ljungqvist@motala.se

Skolsköterska

Alma Löwendahl
Telefon: 0141-22 56 52
E-post: alma.lowendahl@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej