Bråstorpskolan

Bråstorpskolan är en F-6-skola med cirka 250 elever som ligger i Bråstorp. Skolan ligger i ett lugnt och naturnära område med närhet till både insjöbadet Varamon och centrala Motala.

Om skolan

På skolan finns många elever med olika förutsättningar. Vårt uppdrag är att möta alla elever i en inkluderande undervisning. Alla som arbetar på skolan är en mycket engagerade och driver en skola som vi är mycket stolta över.

Årskurserna F-3 är delade i två klasser och går ihop till en klass från och med årskurs 4.

Vi är organiserade i klassteam med lärare, fritidspedagog och elevassistent. I flera årskurser är man ofta 3-4 personer som kan dela upp klassen i mindre grupper efter behov. Vi ser detta som en förutsättning för satt kunna arbeta med extra anpassningar till elever i behov av särskilt stöd.

På skolan jobbat vi med prognoskluster. Syftet med detta är att stärka lärandet genom att möta alla elevers förutsättningar och behov. Utifrån dessa kluster har läraren större möjligheter att effektivt individualisera och anpassa undervisningen. Dessa kluster ligger i sin tur till grund för de åtgärder och insatser som rektor förväntas organisera och ge stöd för.

På Bråstorpskolan arbetar vi för att alla elever ska få med sig goda baskunskaper. Personalen arbetar i två arbetslag med ansvar för år F-3 respektive årskurs 4-6.

Inriktning

På Bråstorpskolan vill vi att alla elevers måluppfyllelse ska öka på. Vi vill att eleverna ska känna trygghet och studiero. Vi arbetar aktivt med att utveckla det kollegiala lärandet på skolan med fokus på att förbättra undervisningen. Vi arbetar med prognoskuster och vi vill även utveckla och stärka elevernas och personalens digitala kompetens.

Logga in i elevsystem

Här kan du logga in i Motala kommuns elevsystem för att se närvarorapportering, individuella studieplaner, betyg med mera.

Kontakt

Bråstorpskolan
Telefonnummer: 0141-22 33 60

Adress:
Kalkstensvägen 2
591 51 Motala

Fritids
Blå paviljong: 070-579 45 07
Grön Paviljong: 070-579 45 06

Elisabeth Sjövåg
Rektor
E-post: elisabeth.sjovag@motala.se
Telefon: 0141-22 57 67

Kristina ”Ninna” Ljungkvist
Skoladministratör
Telefon: 072-213 62 70
E-post: kristina.ljungqvist@motala.se

Shelina Rehn 
Skolsköterska
Telefon: 0141-22 34 88
E-post: shelina.rehn@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej