Tillgänglighetsredogörelse för Troman publik

Motala kommuns förtroendemannaregister, som finns publicerat i systemet Troman publik, är fullt tillgängligt för alla användare.

Motala kommun har åtagit sig att göra webbplatsen www.motala.se och därtill anslutna tjänster tillgängliga i enlighet med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Detta tillgänglighetsuttalande gäller https://motala.tromanpublik.se, det vill säga Motala kommuns register över förtroendevalda.

Troman publik uppfyller fullständigt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Förtroendevalda i Motala kommun – förtroendemannaregister

Så har vi testat tillgängligheten

Leverantören har låtit företaget Funka granska funktionerna i systemet och efter detta åtgärdat de brister som påpekades.

Motala kommun utgår från grundsystemet och använder inte egen css-fil som kan påverka tillgängligheten.

Redogörelsen uppdaterades senast den 20 augusti 2021.

Troman publik publicerades hos Motala kommun den 5 december 2017. En uppgraderad version med ett flertal åtgärder för ökad tillgänglighet publicerades den 28 oktober 2020.

Återkoppling och kontaktinformation

Om du har synpunkter på sidan så kontakta oss via e-post motala.kommun@motala.se.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej