Gamla Motala Verkstad

Motala Verkstad grundades år 1822 på initiativ av Baltzar von Platen. Kring Motala Verkstad växte på 1800-talet ett helt samhälle upp. Bebyggelsen runt kanalen är präglat av Gamla Motala Verkstad (GMV). Motala kommun äger sedan många decennier området kring GMV. En del av byggnaderna är kulturminnesmärkta men i behov av stor upprustning.