Familj, barn och ungdom

Behöver du råd och stöd kring ditt barns utveckling? Har ni konflikter i familjen? Här hittar du information som kan vara till hjälp för familj, barn och ungdom. Behöver ni stöd i familjen erbjuder Motala kommun rådgivning och hjälp.

Stöd till barn och ungdom

Du som är barn eller ungdom kan behöva någon att prata med när du befinner dig i en svår situation. Du har rätt att få stöd och hjälp.

Stöd till familjen

Alla föräldrar kan ibland behöva stöd och hjälp. Som förälder har du säkert många frågor och funderingar kring ditt barn, barnets utveckling och barnuppfostran. Vi erbjuder stöd och hjälp till familjer och/eller enskilda medlemmar i en familj.

Misstanke om barn som far illa

Om du känner oro eller misstänker att ett barn far illa bör du anmäla det.