Godegårds skola

Godegårds skola är en kommunal F-6-skola. Vi är den trivsamma skolan på landet. Här blir alla sedda och får hjälp med det som behövs. I Godegård tar alla hand om varandra!

Om skolan

Godegårds skola ligger i den norra delen av Motala kommun. Vi är en F-6-skola, som har ett gott samarbete med förskolan som ligger i anslutning till skolan. Skolan har ett stort upptagningsområde och det är många elever som åker skolskjuts.

På skolgården finns en näridrottsplats, en stor gräsplan med möjligheter till lek, en lekställning och en asfaltsplan med möjlighet att spola till isbana vid rätt väder.

Vår vision är att alla elever ska bli sedda och får hjälp med det som behövs.

Vi jobbar efter värdegrunden att vi ska respektera varandra och välkomna olikheter. Vår värdegrund bygger på följande regler:

  • Respektera dig själv.
  • Respektera andra.
  • Respektera egendom.

Logga in i elevsystem

Här kan du logga in i Motala kommuns elevsystem för att se närvarorapportering, individuella studieplaner, betyg med mera.

Kontakt

Godegårds skola
Telefon F-3  och fritids:
0141-22 59 51 eller 076-695 51 62
Telefon 4-6: 0141-22 59 52 eller 076-695 51 81

Det går bra att nå oss både via telefon och sms. Det går också bra att lämna meddelande till oss på telefonsvararen. Vi lyssnar av och kollar sms regelbundet under dagen.

Adress:
Hökavägen 14
591 98 Motala

Kathrin Thomas
Rektor
Telefon: 0141-22 59 82
E-post: kathrin.thomas@motala.se

Cristina Örneståhl
Skolsköterska
Telefon: 0141-22 55 68 eller 072-14 54 466
E-post: kristina.ornestahl@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej