Avfallshantering för flerbostadshus

Du som är ansvarig för avfallshanteringen i ett flerbostadshus eller i en bostadsrättsförening ska se till att det finns ett lämpligt utrymme där hushållen kan slänga avfall. Du beställer eller ändrar abonnemang för hämtning via servicecenter.

Du som ägare eller förvaltare till flerbostadshus eller en bostadsrättsförening ansvarar för att avfallshanteringen fungerar i fastigheten. Det innebär till exempel att du måste se till att det finns tillräckligt många och tillräckligt stora avfallsbehållare för de olika typerna av avfall som samlas in.

I ansvaret ingår också att informera de boende om hur de ska sortera sitt avfall.

Både hushåll och verksamheter måste sortera ut matavfall och slänga det i gröna påsen. Även förpackningsavfall ska sorteras ut. Det avfall som blir kvar kallas för restavfall. Det är normalt sett det som slängs i den vanliga soppåsen.

På vår sorteringsguide kan du få mer vägledning om hur olika typer av avfall ska sorteras.

Sorteringsguide för avfall

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej