En hand som trycker på miniräknare, som ligger på ett dokument.

Alla kan hamna i ekonomiska svårigheter eller vara i en situation då ekonomin behöver ses över. Genom kommunens budget- och skuldrådgivare kan du få hjälp att få en överblick över din ekonomi.

Du kan få praktiska råd kring hur du kan hantera och prioritera dina skulder. Rådgivningen är kostnadsfri och budget- och skuldrådgivaren har tystnadsplikt.

Budgetrådgivning

Är du i en situation där ekonomin är ansträngd av olika anledningar kan vi hjälpa dig att se över hur du kan prioritera och få balans.

Hallå konsument, en webbplats med oberoende vägledning genom Konsumentverket, finns flera användbara verktyg, bland annat:

  • Budgetkalkyl
  • Kostnadsberäkning för några av hushållets vanligaste utgifter
  • Tips på hur du kan få pengarna att räcka längre

Skuldrådgivning

Är du i en situation där du har svårt att betala dina skulder kan vi hjälpa dig att gå igenom dina skulder. Du kan få hjälp att räkna fram realistiska betalningsförslag och med att försöka hitta nya betalningsvillkor hos de du är skyldig pengar.

Mer information kring att låna och betala tillbaka hittar du på Hallå konsuments webbplats. Konsumenternas webbplats har mer information och användbara verktyg för låneberäkningar.

Servicegaranti för budget- och skuldrådgivning

För budget- och skuldrådgivningen har vi en servicegaranti. Den innebär bland annat att:

  • du får en första kontakt inom en vecka (från det att du kontaktat oss)
  • vi bokar ett första personligt möte inom sex veckor (från det att du begärt personlig rådgivning)

Vi vill att du kommer förberedd och har med dina inkomstuppgifter, löpande fakturor och alla skulduppgifter.

Använd gärna vår brevmall (PDF, 105 kB) för att kontakta de du är skyldig pengar.

Vi börjar med att se till att dina pengar räcker till det nödvändiga. Sedan räknar vi på olika alternativ för att lösa dina skulder. Detta kan vi hjälpa dig med vid flera besök. Det kan också bli aktuellt att ansöka om skuldsanering hos Kronofogden.

För att kunna hjälpa dig på snabbast sätt vill vi att du, så gott du kan, fyller i en sammanställning över dina inkomster, utgifter och skulder. När vi fått dina uppgifter kontaktar vi dig inom en vecka. Tillsammans med dig gör vi sedan en plan för att kunna hjälpa dig utifrån din situation.

Budgetsammanställning – till budget- och skuldrådgivningen är ett användbart verktyg för sammanställning av inkomster, utgifter och skulder och du kan enkelt skicka in dina uppgifter direkt till budget- och skuldrådgivningen.

Använd gärna denna brevmall till fordringsägare för att få in alla uppgifter om dina skulder

Om du vill kan du även testa vår förenklade e-tjänst Budgetsammanställning – för eget bruk, för den behövs ingen inloggning med BankID. Dina uppgifter går då inte vidare till budget- och skuldrådgivningen men förhoppningsvis får du ett underlag att jobba vidare med på egen hand.

Kontakta budget- och skuldrådgivningen

Vill du komma i kontakt med oss på budget- och skuldrådgivningen?

Kommunens växel: 0141-22 50 00
Handläggare nås säkrast kl 8.00-9.00

E-post: skuldradgivning@motala.se

Besöksadress: Drottninggatan 5, 591 35 Motala

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej