Brandman med sprutande slang

Robert Karlsson, styrkeledare. Fotograf: Petter Blomberg

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten Motala-Vadstenas främsta uppgift är att minska konsekvenserna för den enskilde och samhället före, under och efter olyckor via förebyggande och skadeavhjälpande åtgärder.

Servicegaranti för räddningstjänsten

Räddningstjänsten i Motala kommun har en servicegaranti som innebär att insatstiden innan vi är på plats vid en olycka aldrig ska överstiga 30 minuter. Vid sex av tio olyckor ska insatstiden vara maximalt tio minuter.

Kontakt

raddtj@motala.se
Telefon: 0141-22 26 00 eller via kommunens växel 0141-22 50 00
Fax: 0141-21 38 20

Postadress: Motala kommun, 591 30 Motala
Besöksadress: Glimmervägen 2, Motala
Adress övningsområde: Smedsbyvägen 2

Rapportera tillbud

Dagligen sker mindre brandtillbud på våra skolor, det kan vara en liten brand i en papperskorg, pappershanddukar som antänts med mera. Så länge det stannar vid det lilla tillbudet så får räddningstjänsten inte alltid kännedom om att något inträffat.

Vi vill att varje brandtillbud rapporteras till oss så att vi kan se till så att åtgärder sätts in i ett tidigt skede. På så vis kanske det går att förhindra en storbrand och därmed en katastrof för våra barn och samhället. Räddningstjänstens telefonnummer är öppet för samtal om anlagd brand dygnet runt årets alla dagar 0141-22 26 00.

Vid ett akut läge ska du alltid larma SOS på larmnumret 112.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej