Räddningstjänsten

Räddningstjänstens huvuduppdrag är att alltid vara redo och kunna hjälpa medborgarna när olyckan är framme. Vi jobbar också förebyggande med utbildningar, tillsyn och expertkompetens inom brandskydd för andra verksamheter.

Räddningstjänsten är gemensam för Motala och Vadstena kommuner. Vi har samarbete med Räddningstjänsten Östra Götaland, som sköter ledningscentralen och tar emot samtal till 112 i hela Östergötland.

Insatser vid olyckor

Vi övar kontinuerligt metod och taktik för olika typer av olyckor. Det är också viktigt för vår insatspersonal att upprätthålla en god fysisk förmåga. Efter att en olycka inträffar gör vi en utvärdering av vår insats för att dra lärdom inför nästa gång en liknande olycka sker.

Inom räddningstjänsten finns även brandingenjörer som framför allt arbetar med förebyggande arbete. Vi utövar tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor och Lagen om brandfarliga och explosiva varor, genom att granska hur olika verksamheter uppfyller kraven.

Ofta är vi sakkunniga åt andra enheter inom kommunen i brandskyddsfrågor, till exempel gällande bygglovs- eller planärenden, eller när det gäller större event och offentliga tillställningar.

Vi håller utbildningar i brand för kommunens medarbetare, elever i förskoleklass och i årskurs 7.

Utbildningar riktade mot företag arrangeras kontinuerligt i systematiskt brandskyddsarbete och heta arbeten. Läs mer om våra utbildningar.

Kontakt samhällsskydd

Du når oss som arbetar med förebyggande arbete lättast via e-post samhallsskydd@motala.se.

Motala, heltidsstation

Adress: Glimmervägen 2

På stationen i Motala finns alltid ett yttre befäl, en styrkeledare och fem brandmän i tjänst, dygnet runt. De är alltid redo att lämna stationen på 90 sekunder när larmet går.

Fordon stationerade i Motala

 • basbil
 • höjdfordon
 • tankfordon
 • terrängfordon
 • IVPA (I Väntan På Ambulans)
 • båt
 • vattenskoter
 • kemfordon (för att hantera olyckor med utsläpp av farligt ämne)

På stationen finns även Falck ambulans, som bedriver ambulanssjukvård på uppdrag av Region Östergötland.

På heltidsstationen jobbar även övrig personal som chefer, driftpersonal och brandingenjörer. Du är under dagtid alltid välkommen att titta förbi om du har frågor eller behöver hjälp med något. Du kan också boka besök via våra kontaktvägar ovan.

Vadstena, deltidsstation

Adress: Birgittas väg 2, Vadstena

I Vadstena finns en styrkeledare och fem brandmän som har jour dygnet runt. I sitt ordinarie arbete eller på sin fritid ska de inom fem minuter från att larmet går lämna stationen och vara på väg mot skadeplatsen.

Fordon stationerade i Vadstena

 • basbil
 • tankfordon
 • IVPA

Borensberg, deltidsstation

Adress: Trädgårdsgatan 13, Borensberg

I Borensberg finns en styrkeledare och fyra brandmän som har jour dygnet runt. I sitt ordinarie arbete eller på sin fritid ska de inom fem minuter från att larmet går lämna stationen och vara på väg mot skadeplatsen.

Fordon stationerade i Borensberg

 • basbil
 • IVPA

Tjällmo, deltidsstation

Adress: Olsvägen 1, Tjällmo

I Tjällmo finns en styrkeledare och tre brandmän som har jour dygnet runt. I sitt ordinarie arbete eller på sin fritid ska de inom fem minuter från att larmet går lämna stationen och vara på väg mot skadeplatsen.

Fordon stationerade i Tjällmo

 • basbil
 • IVPA

Övningsfält Smedsby

Adress: Smedsbyvägen 2

Används bland annat för att öva vissa moment för den operativa personalen.

Här hålls också utbildningen ”Brandkunskap med praktik” där man bland annat får testa på att släcka med en handbrandsläckare och brandfilt.

Du kan låna flytväst och isutrustning från räddningstjänsten i Motala. Utrustningen utlånas högst en vecka i taget. De första två dagarna är kostnadsfria, därefter kostar det 10 kronor per dag. Det går inte att boka i förväg.

Flytvästar

Flytvästar i olika storlekar finns att låna under högst tio dygn. De två första dagarna utan kostnad och därefter kostar det 10 kronor/dygn och väst. Behöver du flytväst under längre tid än 10 dygn rekommenderar vi att du köper en.

Om flytvästen inte lämnas tillbaka inom 10 dygn kommer Räddningstjänsten att debitera dig 20 kronor/dygn som du har haft flytvästen för länge. Efter 30 dygn kommer vi även att debitera dig för kostnaden för inköp av ny flytväst.

För att hämta eller lämna flytvästar har vi följande tider:

Vardagar
Klockan 8.30 – 12.00, 13.00 – 16.00 och 18.00 – 19.00

Helger
Klockan 8.30 – 10.00 och 17.00 – 19.00

På kvällar och helgen kan dock stationen vara obemannad. Öppnar vi inte inom tre minuter efter att ni ringt på dörrklockan har vi tyvärr inte möjlighet att öppna på grund av larm eller andra arbetsuppgifter.

Det är inte möjligt att boka flytvästar i förväg. Var rädd om flytvästen så att många kan ha glädje av den.

Isutrustning

Isutrustningspaket innehållande två par isdubbar och kastlina finns för utlåning

Utlämning

 • Måndag-fredag klockan 8.30-12.00, 13.00-16.30 och 18.00-19.00
 • Lördag-söndag klockan 8.30-10.00 och 17.00-19.00

Det finns alltid en risk att räddningsstationen är obemannad men under tiderna ovan är sannolikheten stor att vi kan hjälpa er. Ni är också hjärtligt välkomna andra tider, har ni tur kan vi hjälpa er även då.

Dagligen sker mindre brandtillbud på våra skolor, det kan vara en liten brand i en papperskorg, pappershanddukar som antänts med mera. Så länge det stannar vid det lilla tillbudet så får räddningstjänsten inte alltid kännedom om att något inträffat.

Vi vill att varje brandtillbud rapporteras till oss så att vi kan se till så att åtgärder sätts in i ett tidigt skede. På så vis kanske det går att förhindra en storbrand och därmed en katastrof för våra barn och samhället. Räddningstjänstens telefonnummer är öppet för samtal om anlagd brand dygnet runt årets alla dagar 0141-22 26 00.

Vid ett akut läge ska du alltid larma SOS på larmnumret 112.

Kontakt

Räddningstjänsten Motala-Vadstena
E-post: raddtj@motala.se
Telefon: 0141-22 26 00
Besöksadress: Glimmervägen 2
Övningsområde: Smedsbyvägen 2

I akut läge – ring alltid 112.

Andra länkar

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Statliga Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.

Flammys barnsida

Barnens favorit, Flammy, informerar om brandsäkerhet på ett sätt som är anpassat för barn.

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej