Tre män som står framför flaggor.

Kommunfullmäktiges presidium.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fattar alla viktiga övergripande beslut och väljer ut ledamöter till både kommunstyrelsen och de olika nämnderna. Välkommen att besöka kommunfullmäktiges möten och delta i allmänhetens frågestund. Du kan också kontakta politiker.

Webb-tv från kommunfullmäktige

Här hittar du sändningarna från kommunfullmäktiges sammanträde. Just nu gör ett tekniskt fel att det inte går att välja att hoppa till ett visst ärende i videon. Detta är felanmält och en tekniker hos vår leverantör jobbar på att lösa problemet.

Till sändningarna

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs av kommuninvånarna vid de allmänna valen vart fjärde år. Kommunfullmäktige tar bland annat beslut om:

 • Kommunens budget
 • Kommunalskattens storlek
 • Vilka nämnder som ska få finnas i kommunen
 • Taxor och avgifter
 • Mål för kommunens olika verksamheter

Här hittar du ledamöterna i kommunfullmäktige och deras kontaktuppgifter.

Mandatfördelning i kommunfullmäktige (fr.o.m. 15 oktober 2018 ):

Centerpartiet: 4
Liberalerna: 4
Kristdemokraterna: 3
Nya Moderaterna: 15
Miljöpartiet de gröna: 2
Socialdemokraterna: 17
Vänsterpartiet: 4
Sverigedemokraterna: 8

Summa:  57 ledamöter.

Fullmäktigemöten

Allmänheten är välkommen att besöka kommunfullmäktiges sammanträden. De hålls oftast i Motala Convention Centre (Folkets Hus), Repslagaregatan 3, Motala. Ärendelistor till kommunfullmäktiges sammanträden hittar du på kommunens officiella anslagstavla.

Protokoll från kommunfullmäktiges möten hittar du i Sammanträdesportalen.

Läs mer i Arbetsordning för kommunfullmäktige i Motala kommun (PDF, 53 kB).

Några av de begrepp som används i kommunfullmäktige kan du läsa om här.

Allmänhetens frågestund

Kommunfullmäktiges sammanträde är offentligt och under allmänhetens frågestund är allmänheten välkommen att ställa frågor till fullmäktige. Du kan ställa din fråga på följande sätt:

 • muntligen vid sammanträdet
 • skicka e-post till motala.kommun@motala.se
 • skicka post till adressen: Motala kommun, Kommunfullmäktige, 591 86 Motala
 • lämna in den till receptionen i Kommunhuset
 • faxa till 0141-577 14

För att din fråga ska tas upp måste du vara närvarande på allmänhetens frågestund.

Motioner som ännu inte är besvarade

Motioner som ännu inte besvarats (PDF, 1,4 MB)

Kontakta kommunfullmäktige

Motala kommun
Kommunfullmäktige
591 86 Motala

E-post:
motala.kommun@motala.se

Telefonnummer växel:
0141-22 50 00

Fax: 0141-577 14

Kontakta politiker

Kontaktuppgifter till förtroendevalda i kommunfullmäktige.

Fler kontaktuppgifter

Hitta kontaktuppgifter till kommunens verksamheter.

Följande dagar och tider sammanträder kommunfullmäktige under 2019:

Måndagen den 21 januari kl. 18.00
Måndagen den 11 februari kl. 18.00
Måndagen den 11 mars kl. 18.00
Måndagen den 8 april kl. 13.30
Måndagen den 13 maj kl. 18.00
Måndagen den 10 juni kl. 18.00
Måndagen den 26 augusti kl. 13.30
Måndagen den 16 september kl. 18.00
Måndagen den 14 oktober kl. 13.30
Måndagen den 18 november kl. 13.30
Måndagen den 9 december kl. 18.00

Sammanträdesportalen

Ärendelistor och protokoll från kommunfullmäktiges sammanträden hittar du i Sammanträdesportalen

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej