Tre personer som leende ser in i kameran. Foto.

Kommunfullmäktiges presidium. Från vänster Nils-Ingvar Graan, ordförande, Ingvar Ståhl, andre vice ordförande och Helén Albrektsson, förste vice ordförande. Foto: Monica Blomkvist Kemi

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. Här fattas alla viktiga, övergripande beslut. Här hittar du information om möten och länk till en webb-tv-kanal där du kan titta på sändningar från kommunfullmäktiges sammanträden, både live och i efterhand.

Kommunfullmäktiges uppgifter

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs av kommuninvånarna vid de allmänna valen vart fjärde år. Kommunfullmäktige tar bland annat beslut om:

  • Kommunens budget
  • Kommunalskattens storlek
  • Vilka nämnder som ska få finnas i kommunen
  • Taxor och avgifter
  • Mål för kommunens olika verksamheter

I förtroendemannaregistret Troman hittar du ledamöterna i kommunfullmäktige och deras kontaktuppgifter:

Kommunfullmäktige – Troman

Kontakt

Servicecenter

E-post: motala.kommun@motala.se
Telefonnummer: 0141-22 50 00
Fax: 0141-577 14

Postadress

Kommunfullmäktige
Motala kommun
591 86 Motala

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej