Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fattar alla viktiga övergripande beslut och väljer ut ledamöter till både kommunstyrelsen och de olika nämnderna. Välkommen att besöka Kommunfullmäktiges möten och delta i allmänhetens frågestund. Du kan också kontakta politiker.

Ledamöterna i Kommunfullmäktige väljs av kommuninvånarna vid de allmänna valen vart fjärde år. Kommunfullmäktige tar bland annat beslut om:

 • Kommunens budget
 • Kommunalskattens storlek
 • Vilka nämnder som ska få finnas i kommunen
 • Taxor och avgifter
 • Mål för kommunens olika verksamheter

Arbetsordning för kommunfullmäktige (PDF, 45 kB)

Mandatfördelning i kommunfullmäktige:

Centerpartiet: 3
Liberalerna: 4
Kristdemokraterna: 2
Nya Moderaterna: 12
Miljöpartiet de gröna: 3
Socialdemokraterna: 23
Vänsterpartiet: 4
Sverigedemokraterna: 6

Summa:  57 ledamöter.

Kommunfullmäktiges arbete följs upp av Strategiberedningen.

Fullmäktigemöten

Allmänheten är välkommen att besöka kommunfullmäktiges sammanträden. De hålls oftast i Motala Convention Centre (Folkets Hus), Repslagaregatan 3, Motala. Kallelser med beslutsunderlag finns i sammanträdesportalen. Där hittar du också protokoll från kommunfullmäktiges sammanträden. Några av de begrepp som används i kommunfullmäktige kan du läsa om här.

Sammanträden under 2018

Följande dagar och tider sammanträder kommunfullmäktige under 2018.

 • Måndagen den 5 februari kl. 18.00.
 • Måndagen den 5 mars kl. 18.00.
 • Måndagen den 16 april kl. 13.30.
 • Måndagen den 7 maj kl. 17.00.
 • Måndagen den 11 juni kl. 18.00.
 • Måndagen den 27 augusti kl. 18.00.
 • Måndagen den 17 september kl. 18.00.
 • Måndagen den 15 oktober kl. 13.30.
 • Måndagen den 12 november kl. 13.30.
 • Måndagen den 10 december kl. 18.00.

Allmänhetens frågestund

Kommunfullmäktiges sammanträde är offentligt och under allmänhetens frågestund är allmänheten välkommen att ställa frågor till fullmäktige. Du kan ställa din fråga på följande sätt:

 • muntligen vid sammanträdet
 • skicka e-post till motala.kommun@motala.se
 • skicka post till adressen: Motala kommun, Kommunfullmäktige, 591 86 Motala
 • lämna in den till receptionen i Kommunhuset
 • faxa till 0141-577 14

För att din fråga ska tas upp måste du vara närvarande på allmänhetens frågestund.

Motioner som ännu inte är besvarade

Motioner som ännu inte besvarats (PDF, 1,4 MB)

Kontakta kommunfullmäktige

Motala kommun
Kommunfullmäktige
591 86 Motala

E-post:
motala.kommun@motala.se

Telefonnummer växel:
0141-22 50 00

Fax: 0141-577 14

Kontakta politiker

Kontaktuppgifter till förtroendevalda i kommunfullmäktige.

Fler kontaktuppgifter

Hitta kontaktuppgifter till kommunens verksamheter.

Kommunfullmäktige sammanträder 2017

6 februari
13 mars
18 april
15 maj
12 juni
28 augusti
9 oktober
13 november
11 december

Möten, handlingar, protokoll

Möten, handlingar och protokoll hittar du i sammanträdesportalen.
Mötesdatum och utdrag ur dagordningen publiceras också i lokalpress.