Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fattar alla viktiga övergripande beslut och väljer ut ledamöter till både kommunstyrelsen och de olika nämnderna. Välkommen att besöka kommunfullmäktiges möten och delta i allmänhetens frågestund. Du kan också kontakta politiker.

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs av kommuninvånarna vid de allmänna valen vart fjärde år. Kommunfullmäktige tar bland annat beslut om:

 • Kommunens budget
 • Kommunalskattens storlek
 • Vilka nämnder som ska få finnas i kommunen
 • Taxor och avgifter
 • Mål för kommunens olika verksamheter

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Motala kommun (PDF, 53 kB)

Mandatfördelning i kommunfullmäktige (fr.o.m. 15 oktober 2018 ):

Centerpartiet: 4
Liberalerna: 4
Kristdemokraterna: 3
Nya Moderaterna: 15
Miljöpartiet de gröna: 2
Socialdemokraterna: 17
Vänsterpartiet: 4
Sverigedemokraterna: 8

Summa:  57 ledamöter.

Fullmäktigemöten

Allmänheten är välkommen att besöka kommunfullmäktiges sammanträden. De hålls oftast i Motala Convention Centre (Folkets Hus), Repslagaregatan 3, Motala. Ärendelistor till kommunfullmäktiges sammanträden hittar du på kommunens officiella anslagstavla. Där hittar du också protokoll från sammanträden.

Några av de begrepp som används i kommunfullmäktige kan du läsa om här.

Allmänhetens frågestund

Kommunfullmäktiges sammanträde är offentligt och under allmänhetens frågestund är allmänheten välkommen att ställa frågor till fullmäktige. Du kan ställa din fråga på följande sätt:

 • muntligen vid sammanträdet
 • skicka e-post till motala.kommun@motala.se
 • skicka post till adressen: Motala kommun, Kommunfullmäktige, 591 86 Motala
 • lämna in den till receptionen i Kommunhuset
 • faxa till 0141-577 14

För att din fråga ska tas upp måste du vara närvarande på allmänhetens frågestund.

Motioner som ännu inte är besvarade

Motioner som ännu inte besvarats (PDF, 1,4 MB)

Kontakta kommunfullmäktige

Motala kommun
Kommunfullmäktige
591 86 Motala

E-post:
motala.kommun@motala.se

Telefonnummer växel:
0141-22 50 00

Fax: 0141-577 14

Kontakta politiker

Kontaktuppgifter till förtroendevalda i kommunfullmäktige.

Fler kontaktuppgifter

Hitta kontaktuppgifter till kommunens verksamheter.

Följande dagar och tider sammanträder kommunfullmäktige under 2018.

 • Måndagen den 5 februari kl. 18.00.
 • Måndagen den 5 mars kl. 18.00.
 • Måndagen den 16 april kl. 13.30.
 • Måndagen den 7 maj kl. 17.00.
 • Måndagen den 11 juni kl. 18.00. Obs! Lokal: Församlingshemmet i Fivelstad.
 • Måndagen den 27 augusti kl. 18.00.
 • Måndagen den 17 september kl. 18.00.
 • Måndagen den 15 oktober kl. 13.30.
 • Måndagen den 12 november kl. 13.30.
 • Måndagen den 10 december kl. 13.30.

Möten, handlingar, protokoll

Ärendelistor och protokoll från kommunfullmäktiges sammanträden hittar du på kommunens officiella anslagstavla.

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej