Gator och vägar

Motala kommun arbetar med trafiksäkerhet genom fysiska åtgärder som gör våra gator och vägar säkrare. Vi genomför också kampanjer för att förändra beteendet i trafiken.

Nyheter

Rätta raden till tipsrunda i Stadsparken

23 september, 2021
Den 20-22 september anordnades en tipsrunda i Stadsparken. Frågorna är kopplade till...

Grundvattenproblem skjuter fram bytet av vatten- och spillvattenledningar i Bispgatan

7 maj, 2021
Under vecka 16 skulle ett arbete med att byta vatten- och spillvattenledningarna...

Kajrenoveringarna håller tidsplanen

26 mars, 2021
Kajrenoveringarna i Gamla Motala verkstad går enligt plan. I samband med kanalens...

VA-arbete i Borenshult – Borensvägen stängd för trafik 14 januari

11 januari, 2021
Kommunen har nu i januari startat ett arbete med att uppgradera VA-anläggningen...

För yrkesförare

Här hittar du som yrkesförare information om aktuella trafikavstängningar i Motala kommun.