Gator och vägar

Motala kommun arbetar med trafiksäkerhet genom fysiska åtgärder som gör våra gator och vägar säkrare. Vi genomför också kampanjer för att förändra beteendet i trafiken.

Karta över vägarbeten

Här hittar du information om pågående arbeten som påverkar trafiken i Motala kommun.