Detaljplaner

I detaljplanen bestäms vad och hur man får bygga. Detaljplan upprättas när ett byggprojekt startar eller när det ska göras förändringar i befintlig bebyggelse.

Gällande detaljplaner

I kartan Bygga och bo finns gällande detaljplaner. Klicka på det område du vill se detaljplanen för. Klicka sedan på länken som du får upp i popup-rutan. Du kan då ladda ner detaljplanen i PDF-format.

Detaljplaner genomgår en process innan de vinner laga kraft. Det innebär att de blir gällande.

I planprocessen finns de olika faserna

  • tidigt planarbete
  • samråd
  • granskning
  • antagande
  • laga kraft

Läs mer om hur det går till att ta fram en detaljplan:

Planprocessen

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

Postadress

Motala kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen/
Plan- och byggenheten
591 86 Motala

Pågående planarbete

Projekt Process Typ av projekt
Ändring av detaljplan Lejonet 1, Agneshög Granskning avslutad
Detaljplan
Varamon 1:68 m fl (Idrottscenter) Antagande
Detaljplan
Ändring av Detaljplan för Dynuddens koloniområde, del av Södra Freberga 6:1 Tidigt planarbete
Detaljplan
Bonden 3, Gamla stan Samråd
Detaljplan
Detaljplan för kv. Badgästen m.fl. Varamon Granskning
Detaljplan
Fornåsa 1:25, Fornåsa, Motala kommun Laga kraft
Detaljplan
  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej