Detaljplaner

I detaljplanen bestäms vad och hur man får bygga. Detaljplan upprättas när ett byggprojekt startar eller när det ska göras förändringar i befintlig bebyggelse.

Gällande detaljplaner

I kartan Bygga och bo finns gällande detaljplaner.

Detaljplaner genomgår en process innan de vinner laga kraft. Det innebär att de blir gällande.

I planprocessen finns de olika faserna

  • tidigt planarbete
  • samråd
  • granskning
  • antagande
  • laga kraft

Läs mer om hur det går till att ta fram en detaljplan.

Kontakt

Plan- och byggenheten
E-post:
samhallsbyggnad@motala.se

Postadress:
Motala kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen/
Plan- och byggenheten
591 86 Motala

Pågående planarbete

Projekt Process Typ av projekt
Plåtslagaren 7, Centrum Tidigt planarbete
Detaljplan
Norra Bråstorp etapp 2 Samråd avslutat
Detaljplan
Turbinen 5 m fl, Bergsätter Samråd avslutat
Detaljplan
Brunneby-Hälla, Borensberg Samråd avslutat
Detaljplan
Del av Gavotten 1, Verkstadstorget Samråd
Detaljplan
Mässhaken 9 m.fl., Motala kommun Samråd avslutat
Detaljplan
  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej