Detaljplaner

I detaljplanen bestäms vad och hur man får bygga. Detaljplan upprättas när ett byggprojekt startar eller när det ska göras förändringar i befintlig bebyggelse.

Gällande detaljplaner

I kartan Bygga och bo finns gällande detaljplaner.

Detaljplaner genomgår en process innan de vinner laga kraft. Det innebär att de blir gällande.

I planprocessen finns de olika faserna

  • tidigt planarbete
  • samråd
  • granskning
  • antagande
  • laga kraft

Läs mer om hur det går till att ta fram en detaljplan.

Kontakt

Plan- och byggenheten
E-post:
samhallsbyggnad@motala.se

Postadress:
Motala kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen/
Plan- och byggenheten
591 86 Motala

Pågående planarbete

Projekt
Process
Typ av projekt
Antagande
Detaljplan
Laga kraft
Ändring av detaljplan
  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej