Detaljplaner

I detaljplanen bestäms vad och hur man får bygga. Detaljplan upprättas när ett byggprojekt startar eller när det ska göras förändringar i befintlig bebyggelse.

Gällande detaljplaner

I kartan Bygga och bo finns gällande detaljplaner. Klicka på det område du vill se detaljplanen för. Klicka sedan på länken som du får upp i popup-rutan. Du kan då ladda ner detaljplanen i PDF-format.

Detaljplaner genomgår en process innan de vinner laga kraft. Det innebär att de blir gällande.

I planprocessen finns de olika faserna

  • tidigt planarbete
  • samråd
  • granskning
  • antagande
  • laga kraft

Läs mer om hur det går till att ta fram en detaljplan.

Kontakt

Plan- och byggenheten
E-post:
samhallsbyggnad@motala.se

Postadress:
Motala kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen/
Plan- och byggenheten
591 86 Motala

Pågående planarbete

Projekt Process Typ av projekt
Vätterviken 4 – 5 Tidigt planarbete
Detaljplan
Bråta hagar, del av Olivehult 10:3 m.fl., Motala kommun Laga kraft
Detaljplan
Ekön 4 och 5 samt del av Innerstaden 1:91 Granskning avslutad
Detaljplan
Plåtslagaren 7, centrum, Motala kommun Granskning avslutad
Detaljplan
Ändring av detaljplan för Nyckelby 5:8, Norrsten Samråd avslutat
Ändring av detaljplan
Bonden 3, Gamla stan Tidigt planarbete
Detaljplan
  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej