Detaljplaner

I detaljplanen bestäms vad och hur man får bygga. Detaljplan upprättas när ett byggprojekt startar eller när det ska göras förändringar i befintlig bebyggelse.

Gällande detaljplaner

I kartan Bygga och bo finns gällande detaljplaner. Klicka på det område du vill se detaljplanen för. Klicka sedan på länken som du får upp i popup-rutan. Du kan då ladda ner detaljplanen i PDF-format.

Detaljplaner genomgår en process innan de vinner laga kraft. Det innebär att de blir gällande.

I planprocessen finns de olika faserna

  • tidigt planarbete
  • samråd
  • granskning
  • antagande
  • laga kraft

Läs mer om hur det går till att ta fram en detaljplan.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

Postadress

Motala kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen/
Plan- och byggenheten
591 86 Motala

Pågående planarbete

Projekt Process Typ av projekt
Varamon 1:68 m fl, Varamon Granskning
Detaljplan
Tvättsvampen med flera (Lalandia område 1) Överklagat
Detaljplan
Toppmurklan (Lalandia område 4) Laga kraft
Detaljplan
Fjällskivlingen 1 (Lalandia område 3) Överklagat
Detaljplan
Badgästen (Lalandia område 5) Överklagat
Detaljplan
Ändring av detaljplan 558 för Folkets park 3 m fl, Varamon, Motala kommun Samråd avslutat
Detaljplan
  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej