Dialog och synpunkter

Det finns flera olika sätt för dig att påverka kommunens verksamhet. Lämna gärna in synpunkter, gör en felanmälan eller ställ frågor. Du kan också kontakta politiker direkt.

Lämna en synpunkt eller felanmälan

Skapa ett ärende i vårt system för hantering av synpunkter om du vill lämna ett förslag, klagomål eller beröm. Du kan också skicka en felanmälan.

Kontakta en politiker

I vårt register över förtroendevalda hittar du kontaktuppgifter till politiker och politiska sekreterare. Kontakta våra förtroendevalda om du har synpunkter på politiska förslag eller beslut, eller om du vill att ett parti ska driva en viss fråga som ligger dig varmt om hjärtat.

Register över förtroendevalda i Motala kommun:

Förtroendevalda i Motala kommun – Troman publik

Allmänhetens frågestund

Ett annat sätt att få svar från politikerna i Motala kommun är att ställa en fråga på allmänhetens frågestund på kommunfullmäktige. Du riktar din fråga till fullmäktige, inte till enskilda politiker eller partier.

Lämna in din fråga skriftligen på ett av nedanstående sätt senast klockan 12 fredagen innan det sammanträde som du vill att frågan ska ställas på.

  • e-post till motala.kommun@motala.se
  • skicka post till adressen: Motala kommun, Kommunfullmäktige, 591 86 Motala
  • lämna till Servicecenter i kommunhuset.

För att din fråga ska tas upp måste du vara närvarande på allmänhetens frågestund. Du kan välja att ställa frågan själv eller att kommunfullmäktiges ordförande läser frågan.

Läs mer om kommunfullmäktige och hitta datum för kommande möten.

Kommunfullmäktige

Servicegarantier

Servicegarantier beskriver vad du som kund och medborgare kan förvänta dig av en tjänst. Det ska klart och tydligt framgå vad tjänsten består av, vilka eventuella förväntningar som finns på dig och hur vi hanterar situationer där du inte tycker att vi uppfyller garantin.

Läs och ta del av kommunens servicegarantier:

Servicegarantier

Medborgardialog

Utveckling av medborgares delaktighet och engagemang är en viktig fråga för Motala kommun. I vissa större frågor av stor allmän betydelse genomför vi medborgardialoger för att du som kommuninvånare i ett tidigt skede ska ha möjlighet att påverka politiska beslut. Just nu pågår ingen medborgardialog.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej