Brottsförebyggande rådet

Det brottsförebyggande rådet i Motala kallas också Bråmo. Rådet består av representanter från samtliga förvaltningar, polisen, räddningstjänsten, Bostadsstiftelsen Platen, Securitas och Tillväxt Motala.

Motala kommun arbetar för att förebygga brott och skapa trygghet. Tillsammans med andra aktörer vill vi stärka samhällets krafter för att skapa ett tryggare och säkrare Motala.

Arbetet med att minska brottsligheten och öka Motalabornas trygghet sker i samverkan och samordnas genom det brottsförebyggande rådet, Bråmo.

Arbetet är såväl långsiktigt strategiskt som kortsiktigt operativt.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej