Motala kommun har som mål att alla som bor och verkar i och besöker kommunen ska känna trygghet. Vi vill skapa goda och säkra miljöer i ett robust samhälle, som står emot yttre och inre påfrestningar. För att göra det krävs det kunskap och samarbete. Det är viktigt att alla som bor och verkar i Motala kommun medverkar till att skapa en trygg och säker kommun.