Lila och rosa lupiner

Invasiva arter

Invasiva och främmande arter påverkar omgivningen på ett mycket negativt sätt. Exempelvis konkurrerar de ut inhemska arter eller sprider smittor.

Karta över invasiva arter

I kartan kan du se var det finns kända bestånd av invasiva arter i Motala kommun. Den visar var det finns blomsterlupin, jättebalsamin, jätteloka, jätteslide, kanadensiskt gullris samt parkslide.

Förbud mot spridning av invasiva arter

Invasiva, främmande arter är ett växande problem i Sverige och globalt. De är svåra att bli av med när de väl har etablerat sig. Därför är det viktigt att så tidigt som möjligt bekämpa de invasiva arterna.

För att minska spridningen av invasiva främmande arter finns det både EU-lagstiftning och svenska regler som kompletterar EU-förordningen.

Arter på EU:s förteckning omfattas av ett totalt förbud. Alla länder, verksamheter och privatpersoner åläggs att inte handla med, sprida och hantera dessa arter. Alla markägare, som kommuner, är dessutom skyldiga att se till att inte arterna kan reproducera sig eller sprida sig.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej