Till höger syns större gul tegelbyggnad. Rakt fram en lägre byggnad med stora glasrutor. I förgrunden asfalterad skolgård.

Klockrike skola

Klockrike skola är en F-6-skola i Klockrike mellan Motala och Linköping. På skolan finns också förskola och fritids. Skolan är liten och all personal samarbetar runt eleverna.

Om skolan

Klockrike skola är en F-6-skola med åldersblandade klasser. På skolan finns också förskola för barn i åldern 1-5 år samt ett fritidshem. Lärarna känner alla elever och samarbetar med varandra över ämnen och åldersgrupper. Alla lärare har rätt ämneskompetens för sin undervisning.

Skolan anordnar ofta olika teman som alla elever deltar i. På hösten kan det till exempel vara ”höstmarknad” där elever och lärare tar med sig av höstens frukter, bär och svamp och bjuder varandra att smaka. På våren kan det vara friidrottstävlingar och talangjakt.

Skolan har en väl fungerande fadderverksamhet där elever från F-6 samarbetar både på raster och i skolarbetet. Skolans storlek gör att alla elever känner varandra och det skapar stor trygghet och gemenskap.

Logga in i elevsystemet IST

Logga in i Motala kommuns elevsystem IST för att se närvarorapportering, individuella studieplaner, betyg med mera.

Kontakt Klockrike skola

Telefon

013-39 11 69

Adress

Klockrike 215
591 78 Klockrike

Fritids

Telefon: 013-39 13 90
E-post: klockrikefritids@motala.se

Rektor

Maria Nordenberg
Telefon: 0141-22 58 53
E-post: maria.nordenberg@motala.se

Skoladministratör

Sara Noor Ståhlnacke
Telefon:
0141-22 58 46 eller 0141-22 25 10
E-post: sara.noor.stahlnacke@motala.se

Skolsköterska

Josefin Pihlajamaa
Telefon: 0141-22 56 45
E-post: josefin.pihlajamaa@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej