Två flickor sitter i gräset och blåser sopbubblor. Foto.

Bli kontaktfamilj eller stödfamilj

En kontaktfamilj tar emot barn som har behov av att få miljöombyte och där familjen har behov av avlastning och stöd. En stödfamilj tar emot ett barn med funktionsvariation i sitt hem. Genom stödfamiljen får barnet miljöombyte och träning i sociala situationer och möta fler vuxna som kan ge stöd och hjälp.

Vi söker kontaktfamiljer och stödfamiljer som kan öppna sina hem

En kontaktfamilj är en familj som tar emot ett barn i sitt hem som behöver extra stöd i form av miljöombyte, få träffa andra vuxna i ett familjesammanhang och få uppleva aktiviteter samt att föräldrar har behov av stöd och avlastning.

En stödfamilj tar emot ett barn med funktionsnedsättning enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet är att barnet ska få social stimulans och miljöombyte samtidigt som anhöriga får avlastning.

Omfattningen för uppdragen varierar utifrån hur behovet ser ut men vanligtvis rör det sig om någon eller några helgvistelser per månad.

Läs mer om uppdragen under frågor och svar ovan.

Stöd och utbildning

Som kontaktfamilj/stödfamilj får ni ersättning och stöd i ert uppdrag från er socialsekreterare i resurs- och placeringsgruppen. Samtalsträffar där ni får träffa andra uppdragstagare för erfarenhetsutbyte sker varje termin samt föreläsning med aktuellt tema.

Ersättning

Ersättning betalas ut enligt Sveriges kommuner och regioners, SKR, rekommendationer och består av en arvodesdel och en omkostnadsdel.

Kontakta resurs- och placeringsgruppen

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej