Vill du servera alkohol på din restaurang eller nattklubb? Eller vill ni som förening sälja eller servera alkohol? Då kan ni ansöka om serveringstillstånd hos oss på alkohol- och tobaksenheten.

Med ett serveringstillstånd kan du få servera och sälja spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat. Tillståndet kan vara till allmänheten eller till slutna sällskap och gälla året runt, en viss period eller vid ett enstaka tillfälle.

Söka serveringstillstånd

Enklast och smidigast söker du tillstånd via vår e-tjänst. Där kan du ladda upp bilagor direkt, inskannade eller avfotograferade. Du behöver inte vara registrerad som webbkund för att söka nytt tillstånd.

Har du redan i dag serveringstillstånd kan du anmäla dig som webbkund och enkelt göra ändringar i dina tillstånd via e-tjänsten.

Ansökan kan även göras på blankett som tillsammans med bilagor skickas till alkohol- och tobaksenheten. Klicka på länken och flika ut ”Tillstånd, regler och tillsyn för verksamheter”. Välj den blankett och de bilagor som du behöver.

Avgifter

När du ansöker om serveringstillstånd så tar vi ut en prövningsavgift för handläggningen. När du har ett serveringstillstånd betalar du en årlig avgift för den tillsyn som vi gör.

Måste jag alltid ha tillstånd?

Du behöver inte tillstånd om serveringen:

 • avser ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer,
 • ordnas utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna och
 • äger rum i andra lokaler än där det bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller lättdrycker

Alla punkterna ska vara uppfyllda, i annat fall behöver du ansöka om serveringstillstånd. Hör av dig till oss alkoholhandläggare om du är osäker.

Servicegaranti för serveringstillstånd

För serveringstillstånd har vi en servicegaranti. Den innebär bland annat att du får veta när din ansökan är komplett och när beslut kommer att fattas i ärendet.

Kommunsamverkan

Sedan den 1 mars 2016 handläggs ansökningar om serveringstillstånd gällande Boxholm, Finspång, Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshög av Motala. Det är alkoholhandläggarna på alkohol- och tobaksenheten i Motala som gör tillsyn och kontrollerar att regler och lagar följs. Du skickar alltid din ansökan eller anmälan till den kommun där försäljnings- eller serveringsstället ligger. Det är där som beslutet tas. Avgiften för prövning och tillsyn bestäms i respektive kommun.

Alkoholdrycksliknande preparat är en underkategori till alkoholhaltiga preparat och avser en vara som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol och som inte är alkoholdryck, teknisk sprit eller läkemedel. Ett alkoholdrycksliknande preparat kan ur konsumtionssynpunkt jämställas med alkoholdrycker eller kan annars antas användas som berusningsmedel. Produkter som har stora likheter med alkoholdrycker som exempelvis alkoholhaltig glass, frusna drinkar och jello-shots kan alltså sannolikt räknas som alkoholdrycksliknande preparat. Till kategorin kan även produkter som har karaktär av någon typ av alkoholhaltigt tilltugg räknas, exempelvis gelégodis med whiskysmak eller oliver förstärkta med alkohol. Om produkten är avsedd att konsumeras på ett sätt som gör det möjligt att bli berusad, är det förmodligen ett alkoholdrycksliknande preparat. Detta trots att produkten i sig inte har tillverkats med något berusningssyfte från producentens sida.

Alkoholsdrycksliknande preparat får serveras av den som sedan före 1 juli 2019 beviljats stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, utan att något nytt tillstånd behöver sökas. För alla andra som vill servera alkoholdrycksliknande preparat gäller att en ansökan om det ska göras hos kommunen.

Alkoholdrycksliknande preparat får inte säljas i detaljhandel, enbart på Systembolaget.

Du kan läsa mer om detta på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Vi har vissa servicegarantier. Handläggningstiden räknas från det att ansökan är komplett, det vill säga då vi har fått in allt underlag vi behöver för att kunna fatta beslut. Vi meddelar dig alltid om det är något du missat att skicka in och du får också veta när din ansökan är komplett.

 • Handläggningstiden för stadigvarande serveringstillstånd är som längst upp till 6 veckor från komplett ansökan.
 • Handläggningstiden för tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap är högst 3 veckor från komplett ansökan.
 • Handläggningstiden för tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten är högst 5 veckor från komplett ansökan.

Tillstånd till sommaren

På grund av att det är många som söker tillstånd på våren kan handläggningstiden vara längre när du söker tillstånd till sommaren. Vi meddelar under våren på hemsidan vilket datum vi behöver ha din kompletta ansökan för att du ska få ett beslut till sommaren.

Ett serveringstillstånd kan gälla alkoholservering:

 • till allmänheten eller i förening, företag eller annat slutet sällskap
 • året runt eller årligen under en viss tidsperiod (stadigvarande tillstånd)
 • en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt tillstånd)

Serveringstillstånd krävs inte om servering:

 • avser ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer,
 • ordnas utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna och
 • äger rum i andra lokaler än där det bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller lättdrycker

Enklast och smidigast söker du tillstånd via vår e-tjänst. Där kan du ladda upp bilagor direkt, inskannade eller avfotograferade.

Ansökan kan även göras på blankett som tillsammans med bilagor skickas till alkohol- och tobaksenheten.

Har du frågor eller vill ha hjälp med din ansökan kan du kontakta oss via växeln på 0141-22 50 00 eller via e-post alk@motala.se.

Som webbkund kan du som har serveringstillstånd logga in och göra ändringar i ditt eller dina gällande tillstånd. Du kan till exempel registrera nya serveringsansvariga och uppdatera dina kontaktuppgifter.

För att få inloggningsuppgifter behöver du registrera dig som webbkund.

Till din ansökan behöver vi utöver fullständigt ifylld ansökan bilagor enligt checklistorna nedan.

Checklista stadigvarande serveringstillstånd

 • Ägarförhållanden
  Aktiebolag – aktiebok.
  Förening – senaste årsmötesprotokollet.
  Handelsbolag/kommanditbolag – bolagsavtal.
 • Finansieringsplan/budget
  Enligt blankett (PDF, 78 kB).
 • Verksamhetsbeskrivning
  Beskriv syfte, målsättning, inriktning och målgrupp.
 • Meny
  Till allmänheten – minst tre förrätter, tre huvudrätter och tre efterrätter.
  Till slutet sällskap – minst några olika huvudrätter.
 • Ägarintyg/hyresavtal för lokalen
  Hyresavtal – det ska framgå av hyreskontraktet att hyresvärden godkänner alkoholservering i lokalen.
  Vid uteservering på offentlig plats – tillstånd från polisen.
 • Ritning över lokalen
  Serveringsytan ska markeras med färg.
  Vid uteservering – även ritning över den, med bordsplacering och avgränsning av uteserveringen.
 • Kunskap i alkohollagen
  Du blir kontaktad om tid för prov om du inte:
  – Har ett tidigare godkänt prov (max 3 år gammalt). Bifoga då intyg.
  – I dag har ett serveringstillstånd motsvarande det du söker.
 • Serveringsansvariga personer
  Använd gärna vår blankett (PDF, 37 kB). Ansöker du via vår e-tjänst och fyller i serveringsansvariga i formuläret behöver du inte skicka in det som separat bilaga.

Checklista tillfälligt serveringstillstånd

 • Enklare budget
 • Verksamhetsbeskrivning
  Beskriv syfte, målsättning, inriktning och målgrupp. Ansöker du via vår e-tjänst och fyller i evenemangsbeskrivning i formuläret behöver du inte skicka in det som separat bilaga.
 • Meny
  Minst några olika huvudrätter
 • Ägarintyg/hyresavtal för lokalen
  Hyresavtal – det ska framgå av hyreskontraktet att hyresvärden godkänner alkoholservering i lokalen.
  Vid uteservering på offentlig plats – tillstånd från polisen.
 • Ritning över lokalen
  Serveringsytan ska markeras med färg.
  Vid uteservering – även ritning över den, med bordsplacering och avgränsning av uteserveringen.
 • Serveringsansvariga personer
  Använd gärna vår blankett (PDF, 37 kB). Ansöker du via vår e-tjänst och fyller i serveringsansvariga i formuläret behöver du inte skicka in det som separat bilaga.

Om du ansöker via blankett ska du skicka din ansökan om tillstånd i Motala till adress:

Motala kommun
Alkohol- och tobaksenheten
591 86 Motala

Om du vill servera alkohol på din uteservering måste du alltid ansöka om detta hos alkohol- och tobaksenheten. Du behöver även göra en ansökan hos polisen för tillträde till marken, läs mer om det här.

När du ansöker om serveringstillstånd så tar vi ut en prövningsavgift för handläggningen. Avgiften måste vara betald för att tillstånd ska kunna beviljas.

Avgiften är olika beroende på vilken typ av tillstånd du ansöker om:

 • Nytt stadigvarande tillstånd: 10 000 kr
 • Stadigvarande utökning av tillstånd (serveringstid, grupp, lokal eller typ av dryck): 5 000 kr
 • Tillfällig ändring i tillstånd: 2 000 kr
 • Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten: 4 000 kr
 • Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten, för varje sammanhängande ytterligare dag: 1 000 kr
 • Gemensamt serveringsutrymme: 4 000 kr
 • Tillfälligt tillstånd för gemensamt serveringsutrymme: 1 000 kr/dag
 • Tillfälligt tillstånd för servering till slutna sällskap: 1  000 kr
 • Anmälan om ägarförändring på mer än 25 %: 2 000 kr
 • Tillfälligt tillstånd för provsmakning till allmänheten: 1 000 kr/dag
 • Anmälan av lokal för cateringverksamhet för slutna sällskap: 200 kr
 • Provavgift vid kunskapsprov enligt alkohollagen per tillfälle: 1 500 kr

Hur mycket du ska betala avgörs av hur stor omsättning av alkoholhaltiga drycker du haft föregående år. Alkoholhandläggarna fakturerar utifrån den restaurangrapport du som tillståndshavare lämnar in varje år.

Vid alkoholservering efter klockan 01:00 tas en särskild tillsynsavgift ut om 1 500 kronor per år.

Årsomsättning alkoholhaltiga drycker – avgift

 • 0 – 24 999 kr: 1 000 kr
 • 25 – 125 000 kr: 2 000 kr
 • 125 001 – 250 000 kr: 4 000 kr
 • 250 001 – 500 000 kr: 6 000 kr
 • 500 001 – 1 000 000 kr: 8 000 kr
 • 1 000 001 – 2 000 000 kr: 10 000 kr
 • 2 000 001 – 4 000 000 kr: 12 000 kr
 • 4 000 001 kr – : 14 000 kr

Om du är missnöjd med ett beslut om serveringstillstånd kan du överklaga beslutet. Vi måste ha mottagit skrivelsen inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Överklagan ska vara skriftlig och vara ställd till förvaltningsrätten. Skrivelsen ska dock lämnas in eller skickas till oss (se adress nedan) för att vi först ska kunna rätta uppenbara felaktigheter i beslutet.

Överklagandet ska innehålla följande information:

 • Vilket beslut du vill överklaga (genom att ange beslutsdatum och diarienummer)
 • Vilken ändring av beslutet som du önskar
 • Motivering till varför du anser att beslutet ska ändras
 • Ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer
 • Din underskrift

Om vi beslutar att inte ändra beslutet som du vill, kommer handlingarna att skickas vidare till förvaltningsrätten för prövning.

Överklagan ska skickas eller lämnas till:
Motala kommun
Alkohol- och tobaksenheten
591 86 Motala

Alla som har ett stadigvarande serveringstillstånd ska lämna en restaurangrapport varje år. Uppgifterna används bland annat för beräkning av tillsynsavgiften.

Vi skickar ut restaurangrapporten i början av året. Du kan välja att fylla i den på papper och skicka in till oss eller registrera uppgifterna på webben.

Restaurangrapporten ska vara inlämnad senast den 1 mars.

Läs mer om restaurangrapporten i informationsbladet från Statens folkhälsoinstitut (PDF, 535 kB).

Den som är serveringsansvarig ska ha tillsyn över serveringsstället och finnas tillgänglig på serveringsstället under hela serveringstiden.

Serveringsansvarig ska vara anställd av tillståndshavaren, ha fyllt 20 år och ska med hänsyn till sina egenskaper och övriga omständigheter vara lämplig för uppgiften.

Anmälan av serveringsansvariga ska göras när ny serveringsansvarig utses och när tidigare serveringsansvarig avslutar sitt serveringsansvar och/eller sin anställning.

När du har ett serveringstillstånd kan du anmäla dig som webbkund och enkelt uppdatera uppgifter om serveringsansvariga via vår e-tjänst.

Du kan även använda våra blanketter, som du hittar i e-tjänstportalen, för att anmäla serveringsansvariga. Fyll då alltid i samtliga med serveringsansvar, även de du tidigare anmält.

I vårt restaurangregister kan du se vilka restauranger som har serveringstillstånd (rätt att servera alkohol).

Kontakta alkohol- och tobaksenheten

Har du frågor om serveringstillstånd kan du kontakta alkoholhandläggarna på alkohol- och tobaksenheten.

Telefonnummer kommunens växel: 0141-22 50 00

E-post: alk@motala.se

Besöksadress: Järnvägsparken 1 (polishuset), 591 35 Motala

Postadress:
Motala kommun
Alkohol- och tobaksenheten
591 86 Motala

Riktlinjer för serveringstillstånd (PDF, 298 kB) – här kan du läsa om vad som gäller för serveringstillstånd i Motala kommun, med utgångspunkt från alkohollagen.

Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa om vad du behöver kunna för att klara det kunskapsprov som krävs för att få serveringstillstånd.

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej