Fettavskiljare

Fett i avloppsvattnet har blivit ett allt större problem. Här hittar du information om fettavskiljare och vilket ansvar fastighetsägare och du som bedriver en livsmedelsverksamhet har för att inte släppa ut fett i ledningarna.

Varför behövs en fettavskiljare?

Ledningsnätet kan bara ta emot spillvatten av hushållskaraktär. Det sätts igen av stora fettutsläpp från restauranger och andra livsmedelsverksamheter.

När avloppsvattnet kyls ner i ledningsnätet stelnar fettet och fastnar på rörväggarna och täpper så småningom igen rören. I olyckliga fall kan det leda till översvämning av avloppsvatten i källarutrymmen eller utsläpp av orenat avloppsvatten till vattendrag.

Stoppen medför stora kostnader för renspolning och skadeersättning till drabbade fastigheter. Om man kan konstatera att en viss fastighetsägare har orsakat stora fettutsläpp kan denne bli skyldig att betala för de kostnader som uppstår.

För att förhindra utsläpp av större mängder fett ska fettavskiljare vara installerad i fastigheter med livsmedelshantering, exempelvis restauranger.

Du som är fastighetsägare eller bedriver livsmedelsverksamhet är skyldig att följa våra riktlinjer.

Riktlinjer för fettavskiljare i Motala kommun (PDF, 218 kB)

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej