Elevhälsa

Grundskolans och gymnasiets elevhälsa finns för att stödja elevens utveckling mot målen. Skolor har tillgång till specialpedagog, kurator, psykolog, skolsköterska och vid behov också skolläkare.

Så jobbar skolorna med elevhälsa

Enligt skollagen har skolan fyra stora uppgifter inom elevhälsa:

  • att stödja elevens utveckling mot målen
  • att främja hälsa och förebygga ohälsa
  • att vara en resurs för elever i behov av särskilt stöd
  • att med samlade kompetenser stötta både elever och lärare

Grundskolornas elevhälsa

I Motala kommuns grundskolor finns det speciallärare, specialpedagoger, kuratorer, skolsköterskor och psykologer. Det finns tillgång till skolläkare och logoped vid behov.

Gymnasiets elevhälsa

På Motala kommuns gymnasier finns det specialpedagog, kurator och skolsköterska och tillgång till skolläkare, psykolog samt logoped vid behov.

Kontakta elevhälsan

Behöver du komma i kontakt med någon ur elevhälsan kan du nå dem via Servicecenter alternativt ta kontakt med rektor eller elevhälsochef. På respektive skolas webbsida hittar du kontaktuppgifter till skolsköterskan.

Grundskolor

Platengymnasiet

Carlsunds utbildningscentrum

Kontakt

Elevhälsochef

Jessica Vesterlund
Telefon: 0141-22 50 00
E-post: jessica.vesterlund@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej