Kemikalier finns på många ställen och är i dag en del av vår vardag. I första hand bör du minska användningen av kemikalier och välja de som är minst skadliga. I dag finns det möjlighet att välja allt fler produkter som är miljömärkta med exempelvis Svanen, EU-blomman eller Bra miljöval.

 

I miljöbalken står det att användning av kemiska produkter som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön ska undvikas om produkterna kan ersättas med sådana som kan antas vara mindre farliga. Rester av kemikalier ska samlas upp och lämnas in till miljöstation.

Läs mer:

Kontakt

miljo@motala.se
0141-22 54 30

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej