Dödsfall och begravning

Dödsfall och begravning

Dödsfall och begravning

När du mister en närstående eller vän ställs du inför sorg och saknad. Ett dödsfall medför också en del praktiska frågor kring dödsboanmälan, begravning och bouppteckning.

När en närstående dött kan du behöva hjälp och stöd för kunna hantera både din sorg och praktiska frågor runt omkring.

Mycket av vad som ska göras vid ett dödsfall finns det föreskrifter och regler om. Här kan du läsa om vad som gäller vid begravning, vad en bouppteckning innebär och när tillgångarna i dödsboet inte är tillräckliga och det ska göras en dödsboanmälan. Reglerna utgår från ärvdabalken, som du även kan läsa i kortfattad version.

Kontakta socialkontoret

Du kan kontakta dödsbohandläggare på socialkontoret via telefon eller e-post. Växeln hjälper dig att få kontakt med rätt handläggare.

Telefonnummer växel:
0141-22 53 00

E-post:
socialkontoret@motala.se

Besöksadress:
Drottninggatan 5, 591 86 Motala

Begravning

Det är Svenska kyrkan som har i uppdrag att sköta alla begravningar. Kontakta en begravningsbyrå så hjälper de dig vidare.

Dödsboanmälan

När en person som är folkbokförd i Motala har avlidit måste en bouppteckning göras för att visa dödsboets ekonomi.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej