Familjerådgivning

Familjerådgivning erbjuds till par, familjer eller ensamstående. Det kan räcka med ett samtal men det kan också bli flera. Avgiften är 100 kronor per samtalstillfälle.

Familjerådgivning erbjuds par och familjer som har samlevnadssvårigheter och vill ha förändring. Samtalen bygger på frivillighet och utgår från era behov och era önskemål. Fokus i samtalet är det som ni har formulerat som ert problem. Antal samtal kan variera, oftast är det mellan 3-5 samtal.

Vi arbetar under sträng sekretess och för inga journaler. Det är möjligt att vara anonym. Vi är skyldiga att anmäla till socialtjänsten om vi får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet.

Avgiften är 100 kronor per samtalstillfälle. Tänk på att uteblivet besök debiteras om man inte avbokar senast 24 timmar före bokad tid.

När kan man söka familjerådgivning

Orsaker till att man söker familjerådgivning kan till exempel vara att:

 • En av parterna vill skiljas
 • Det är mycket bråk i familjen
 • Otrohet har förekommit
 • Våra barn kommer ofta i kläm då vi tycker så olika
 • Vi vill hitta tillbaka till kärleken och lusten

Målet med familjerådgivning

Samtalens syfte är att ni ska:

 • Kunna lyssna och förstå varandra på ett bättre sätt
 • Hitta nya lösningar och finna nya möjligheter
 • Ta del av varandras upplevelser av situationen

Familjerådgivarens uppgift är att:

 • Se situationen utifrån alla familjemedlemmars perspektiv
 • Erbjuda er rådgivning och stöd
 • Möjliggöra ett ärligt och respektfullt samtal
 • Bidra med kunskap om relationer

Kontakt

Gunilla Ringdahl
Familjeterapeut, socionom, legitimerad psykoterapeut
E-post: gunilla.ringdahl@grterapi.se
Telefon: 070-225 03 86
Webb: www.grterapi.se

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • JaNej