Lediga tomter

Här kan du hitta lediga tomter i Motala kommun. För att ta del av de erbjudanden som skickas ut när nya tomter släpps kan du ställa dig i Motala kommuns tomtkö.

Kontakt

Söker du kartor, detaljplan, lantmäterihandling, geotekniska undersökningar och radonundersökningar, kontakta samhällsyggnadsenheten och plan- och miljökontoret. Du som söker tomt ska informera dig om de förhållanden som gäller för den särskilda tomten.

E-post: samhallsbyggnad@motala.se

För närvarande finns det inga lediga kommunala tomter i Motala tätort.

Planarbete för fler bostäder i Bråstorp har påbörjats. En detaljplan beräknas vara klar under 2020 och byggklara tomter kan då finnas tillgängliga 2021.

Borensberg ligger med ett bekvämt avstånd till både Linköping och Motala. Till Linköping är det cirka 30 kilometer (35 minuter med buss) och till Motala 18 km (25 minuter med buss).

Läs mer om Borensberg.

Hällalund

Området är relativt kuperat och består av talldominerad blandskog. Det finns en ambition att bevara områdets skogskaraktär i det nya bostadsområdet. Området kan bebyggas med ca 35 småhustomter. Delar av området kan komma att bebyggas med radhus eller kedjehus. Förskola finns också i området.

För närvarande finns det ingen ledig tomt, se tabell nedan. Att en tomt är utlämnad innebär att den ännu inte är såld men att köparen har en viss tid på sig att förbereda ett köp och byggnation. Se förutsättningar för respektive tomt i tabellen nedan.

Alla tomter får bebyggas med maximalt 25 procent av tomtens area. Byggrätten avseende byggnaders höjd varierar på de olika tomterna. Markens befintliga höjd bör inte ändras och byggnaderna ska anpassas till befintlig topografi.

Lediga tomter i Hällalund

Fastighetsbeteckning Areal          Övriga upplysningar
A  Olivehult 10:209  1075 kvm  Utlämnad till 2020-02-02
B  Olivehult 10:208  1122 kvm  Såld
C  Olivehult 10:207  1122 kvm  Såld
D  Olivehult 10:206  1040 kvm  Såld
E  Olivehult 10:210  975 kvm  Såld
F  Olivehult 10:211  1199 kvm  Såld
G  Olivehult 10:205  834 kvm  Såld
H  Olivehult 10:204  960 kvm  Såld
 Olivehult 10:203  944 kvm  Såld
J  Olivehult 10:202  1024 kvm  Såld
K  Olivehult 10:201  925 kvm  Såld
L  Olivehult 10:200  937 kvm  Såld

 

I Fornåsa finns två nybildade tomter.

Söder om Motala ligger det gamla stationssamhället Fågelsta. Här är det en mil till Motala (cirka 15 min med buss), Vadstena och Skänninge. I Fågelsta bor knappt 300 invånare.

Läs mer om Fågelsta.

I Fågelsta finns en ledig villatomt.

Lediga tomter i Fågelsta

Fastighetsbeteckning Areal         Övriga upplysningar
Sund 3:131 1 303 kvm Ledig

Detaljplan

Gällande detaljplan medger uppförande av ett fristående enbostadshus och ett uthus eller annan gårdsbyggnad med en sammanlagd areal av högst 160 kvm. Uthus eller annan gårdsbyggnad får inte uppta större areal än 30 kvm. Bostadshuset får uppföras i en våning, höjden får ej överstiga 4,5 meter. Uthus eller annan gårdsbyggnad får inte uppföras till större höjd än 2,5 meter.

I Godegård finns tre tomter med saneringsbehov, samt ytterligare en.

I Nykyrka finns inga kommunala tomter för närvarande.

I tätorten Tjällmo bor drygt 570 invånare. Inkluderar man omlandet, som är ganska stort, bor här drygt 1100 invånare.

Från Tjällmo är det 20 km till Borensberg (cirka 25 minuter med buss), 38 kilometer till Motala (cirka 60 min med buss), 50 km till Linköping (cirka 65 min med buss) och 30 kilometer till Finspång.

Läs mer om Tjällmo.

I Tjällmo finns sju lediga villatomter.

Lediga tomter i Tjällmo

Fastighetsbeteckning Areal         Övriga upplysningar
Råcka 1:79 899 kvm Ledig
Råcka 1:81 899 kvm Ledig
Råcka 1:82 907 kvm Ledig
Råcka 1:84 1075 kvm Ledig
Råcka 1:90 1 117 kvm Ledig
Råcka 1:91 1 156 kvm Ledig
Råcka 1:92 1 212 kvm Ledig

Detaljplan

Gällande detaljplan för fastigheterna Råcka 1:79, 1:81, 1:82 och 1:84 medger uppförande av ett fristående enbostadshus samt ett uthus eller annan gårdsbyggnad. Tomten får bebyggas med en sammanlagd byggnadsarea av högst 200 kvadratmeter. Bostadshuset får byggas i högst en våning och ej överstiga höjden 3,6 meter. Uthus och andra komplementbyggnader får inte uppföras till större höjd än 3,6 meter.

Gällande detaljplan för fastigheterna Råcka 1:90, 1:91 och 1:92 medger uppförande av ett enbostadshus i högst en våning. Tomten får bebyggas med en sammanlagd byggnadsarea av  högst 200 kvadratmeter. Huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns, komplementbyggnader ska placeras minst 1,75 meter från tomtgräns. Endast källarlösa hus får uppföras.

Från Österstad är det 9 kilometer till Motala (cirka 15 min med buss) och 35 kilometer till Linköping (cirka 45 min med buss). I Österstad bor drygt 360 invånare.

Läs mer om Österstad.

I Österstad finns för närvarande en ledig tomt. Att en tomt är utlämnad innebär att den ännu inte är såld men att köparen har en viss tid på sig att förbereda ett köp och byggnation. Se förutsättningar för respektive tomt i tabellen nedan.

Lediga tomter i Österstad

Fastighetsbeteckning Areal    Övriga upplysningar
Österstad 11:23 956 kvm Utlämnad till 2020-04-17
Österstad 6:73 1272 kvm Ledig

 

Hitta detaljplan

I vår karta kan du hitta gällande detaljplaner för olika områden.

Till kartan Bygga och bo
  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej