Här kan du hitta lediga tomter i Motala kommun. För att ta del av de erbjudanden som skickas ut när nya tomter släpps kan du ställa dig i Motala kommuns tomtkö.

I Motala bor du nära vatten. Staden ligger vid Göta Kanal och Motala Ström mellan sjöarna Vättern och Boren och en tredjedel av stadens invånare har sitt hem inom 500 meter från närmaste vattendrag. Rena sjöar, skog och öppna landskap finns inpå knutarna. Motala är med sina ca 43 000 invånare en stad i behaglig storlek.

Lediga tomter i Motala tätort

För närvarande finns det inga lediga kommunala tomter i Motala tätort. Efterfrågan på tomter har varit väldigt stor den senaste tiden och många tomter har sålts.

Bråstorp och Offerby

Ett planarbete för fler bostäder i Bråstorp har påbörjats. Detaljplanen beräknas vara klar under 2020 och byggfärdiga tomter kan då finnas tillgängliga 2021. Tyvärr har ett pågående planarbete för Offerby fått avbrytas på gå grund av närheten till reningsverket.

Lediga tomter på övriga orter i Motala kommun

Under respektive ort hittar du information om tomter:

Sök information om en särskild tomt

Söker du kartor, detaljplan, lantmäterihandling, geotekniska undersökningar och radonundersökningar, kontakta samhällsyggnadsenheten och plan- och miljökontoret. Du som söker tomt ska informera dig om de förhållanden som gäller för den särskilda tomten.

Kontakt

samhallsbyggnad@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej