Nyheter

Här kan du läsa nyheter från Motala kommun. Du kan också prenumerera på nyheter via RSS-flöde.

Vatten slingrar sig genom naturområde ut i sjö. Flygfoto.

Nyanlagd våtmark gynnar dagvatten, djur och växter

Publicerad: 22 september, 2023
Ett våtmarkssystem för dagvatten har anlagts i Dansäter. Det gynnar såväl dagvattnets kvalité som djur och växter. Dessutom är den nyanlagda miljön en fin naturupplevelse för allmänheten och användbar i...

Tyck till om förändringar i våra lokala avfallsföreskrifter

Publicerad: 22 september, 2023
Omfattande lagförändringar innebär reviderade lokala avfallsföreskrifter för Motala och Vadstena kommuner. Samråd är en viktig del i förankringsarbetet och därför ges nu möjlighet att lämna synpunkter på förslagen. Varje kommun...

Matsvinnet på våra äldreboenden ska mätas

Publicerad: 21 september, 2023
Fredagen den 29 september äger internationella matsvinndagen rum. Samma vecka inleder måltidsverksamheten ett matsvinnprojekt på kommunens äldreboenden. Ett av målen är att påverka undernäringen på våra äldreboenden i rätt riktning....
Cisterner vid Södra stranden i Motala. Foto.

Ansökan om planbesked för Stenavadet 4, Södra stranden

Publicerad: 15 september, 2023
Hyddmarken Bostad AB  har skickat in en ansökan om planbesked för att utveckla fastigheten Stenavadet 4, Södra stranden. Hyddmarken Bostad AB vill undersöka möjligheten till att kunna använda platsen, som...

Motala på tredje plats i Cykelfrämjandets kommunvelometer

Publicerad: 14 september, 2023
I cykelfrämjandets granskning av kommuners arbete med cykelfrågor hamnar Motala kommun på tredje plats av 31 deltagande kommuner i samma kategori. Kommunvelometern är Cykelfrämjandets stora nationella granskning av kommuners arbete...

Höjda räntor ger högre VA-taxa från årsskiftet

Publicerad: 14 september, 2023
Den 1 januari 2024 väntar höjd VA-taxa för privatpersoner och företag i Motala och Vadstena, som har en gemensam vatten- och avfallsnämnd. Främst är det höjda räntor som påverkar avgiften...
Renhållningsarbetaren Wilma Karlsson med ett sopkärl intill en sopbil. Foto.

Ersättning för fastighetsnära insamling

Publicerad: 1 september, 2023
För att få ta del av kommunens ersättning för dig som har fastighetsnära insamling så måste du som fastighetsägare, ansvarig för en bostadsrättsförening eller samfällighetsförening rapportera in dina uppgifter till...

Har du läst av din vattenmätare?

Publicerad: 30 augusti, 2023
Det är viktigt att du läsare av din mätarställning minst en gång om året. Du som har vatten- och avfallsabonnemang hos Motala kommun kan själv ange din mätarställning på flera...
Blad och stjälk på parkslide. Illustration.

Hjälp oss minska spridningen av parkslide

Publicerad: 23 augusti, 2023
Parkslide är en av de svåraste invasiva arterna att bekämpa. Hjälp oss att minska spridningen! Bryt inte av eller klipp växten – då ökar risken för spridning. Råkar du få...
Två orangeklädda män som jobbar tillsammans med att tömma soptunnor.

Ansök om auktorisation för avfallsinsamling

Publicerad: 11 augusti, 2023
Du som entreprenör inom avfall kan ansöka om att bli auktoriserad att samla in förpackningsavfall och returpapper för kommunens räkning. De företag som blir auktoriserade får samla in avfallet från...

Mathilda ska utveckla den offentliga måltiden

Publicerad: 3 augusti, 2023
I maj 2022 antogs Motala kommuns måltidspolicy. Policyn manar till ökat samarbete mellan förvaltningarna och tanken är att kommunens måltidsutvecklare ska vara en brygga mellan förvaltningarna. Sedan april i år...
Flygbild över Norra Bråstorp med animerade skisser som visar att byggnation planeras på platsen. Foto.

Granskning av detaljplan för Norra Bråstorp etapp 3

Publicerad: 26 juni, 2023
Motala växer och mellan 26 juni och 11 september är det dags för granskning av den nya detaljplanen för Norra Bråstorp etapp 3. Planområdet ligger i Bråstorp och består av...