Nyheter

Här kan du läsa nyheter från Motala kommun. Du kan också prenumerera på nyheter via RSS-flöde.

Flygbild över Folkets parkområdet.

Detaljplaner för Folkets park ute på samråd

Publicerad: 3 oktober, 2022
3-31 oktober är detaljplanerna för Folkets park ute för samråd. Planförslaget har delats upp i två planer; en ändring av den befintliga detaljplanen i norr (ÄDP) och en ny detaljplan...

Bra kontakt med kunderna på öppet hus

Publicerad: 27 september, 2022
Tekniska serviceförvaltningen är mycket nöjda med sitt publika event då man en solig lördagsförmiddag välkomnade till öppet hus och visade en stor och varierad verksamhet. 351 besökare kom till Delfinvägen...

Nya dagvattenpolicyn samlar flera verksamheter

Publicerad: 27 september, 2022
Kommunens nya dagvattenpolicy hjälper berörda verksamheter följa nya lagkrav och tydliggöra ansvarsförhållanden så att vi bättre kan hantera framtida klimatförändringar. Dagvatten är regn eller smältvatten eller grundvatten som tillfälligt tränger...

Läckande naturgas från sopbil är under kontroll

Publicerad: 23 september, 2022
Återvinningscentralen i Tuddarp utanför Motala har under fredagseftermiddagen spärrats av då man upptäckt att en sopbil har läckt naturgas. Läget är nu under kontroll och återvinningscentralen kommer hålla öppet i...

Vattnet stängs av natten till fredag för Godegård och Degerön

Publicerad: 20 september, 2022
Boende i Godegård samt Degerön påverkas natten till fredag denna vecka av ett vattenavbrott. Orsaken är ett underhållsarbete i vattenverket som förser båda samhällena med vatten. Motala kommun kommer att...
Vattendrag genom frostigt gräs. Solen skiner genom träden. Foto.

Vattendrag restaureras under hösten

Publicerad: 19 september, 2022
I höst ska Motala kommun restaurera vattendrag i flera olika projekt. Projekten genomförs för att gynna växter och djur som lever i och intill vattendragen. Först ut är Ringarhultsån och...
Flygbild över Varamobaden.

Samråd för detaljplaner för Folkets park

Publicerad: 16 september, 2022
Mark- och miljödomstolen meddelade den 18 november 2021 att de upphävde kommunfullmäktiges beslut för detaljplanen för Folkets park. Kommunen har arbetat fram en ny detaljplan för södra delen av området...

Fokus på hållbart resande under Mobilitetsveckan

Publicerad: 15 september, 2022
Nu på fredag startar årets Mobilitetsvecka, då man över hela Europa kampanjar för att vi ska gå, cykla och åka mer kollektivt. Den Europeiska mobilitetsveckan, kort kallat Mobilitetsveckan, äger rum runt...
Man i oranga varselkläder som står vid en sopbil. Foto.

Öppet hus på Delfinvägen nu på lördag

Publicerad: 13 september, 2022
Nu på lördag välkomnar kommunens tekniska serviceförvaltning till öppet hus på Delfinvägen 3. Kom och se små och stora maskiner, gå en klurig tipsrunda och smaka en wokad måltid. Vartannat...
Flygbild över Varamobaden och Jätten.

Kommunens yttrande angående detaljplanen för Tvättsvampen

Publicerad: 9 september, 2022
Mark- och miljödomstolen meddelade den 18 november 2021 att de avvisade det överklagande som kommit in för detaljplanen Tvättsvampen med flera. Avvisandet överklagades  till Mark- och miljööverdomstolen och kommunen gavs...
Flygfot där arbetsområdet är markerat med rött. Foto.

Våtmark anläggs i Dansäter

Publicerad: 2 september, 2022
Ett våtmarkssystem för dagvatten anläggs i Dansäter. Arbetet startar med att träd tas ner. Efter det påbörjas utgrävningen av våtmarkssystemet.  För att gynna groddjur, fåglar, kärlväxter och insekter som lever...
Skissbild över den tänkta byggnationen på Gallerians fastighet på Plåtslagaren 7.

Detaljplan för Plåtslagaren har vunnit laga kraft

Publicerad: 16 augusti, 2022
Detaljplanen för Gallerians fastighet, Plåtslagaren 7, har vunnit laga kraft och arbetet med att utveckla bostäder och parkeringshus kan påbörjas. I januari 2022 antog samhällsbyggnadsnämnden en ny detaljplan för Plåtslagaren...