Nyheter

Här kan du läsa nyheter från Motala kommun. Du kan också prenumerera på nyheter via RSS-flöde.

Fem politiker praktiserar under Offentliga måltidens dag

Publicerad: 19 oktober, 2021
Nu på torsdag äger Offentliga måltidens dag rum. Denna dag får barn, ungdomar och seniorer en alldeles speciell meny och kommunens politiker praktiserar i de olika måltidsköken. År 2020 firade...
behållare med olika maträtter

Närproducerad vecka med lokala råvaror i kommunens kök

Publicerad: 18 oktober, 2021
Måndag till fredag denna vecka tillagar kommunens kök luncher med varor från Östergötland och närliggande län. Måltidsverksamheten väljer att på detta vis lyfta kommunens femte resultatmål som handlar om miljömässigt...
Bilden visar ett flygfoto över Folkets park. En maskin river och sorterar material från huvudbyggnaden.

Så går rivningen av Folkets park

Publicerad: 13 oktober, 2021
Rivningen av Folkets park och Motalabadet är i full gång. Arbetet beräknades vara klart till sista oktober men kommer nu att pågå en bit in i november. CRREX AB arbetar...
Bilden visar Lokverkstan och 70-tonsgården med Göta kanal i förgrunden.

Kommunfullmäktiges beslut om vidareutveckling av Gamla Motala Verkstad

Publicerad: 11 oktober, 2021
Vid sammanträdet idag, 11 oktober, tog kommunfullmäktige beslut om genomförandeavtal och överlåtelseavtal för den fortsatta utvecklingen av Gamla Motala Verkstad. Samtliga partier yrkade bifall till beslutet. Motala kommun har sedan många...
Bild på en vattenkran

Vattenläcka på Bispgatan

Publicerad: 5 oktober, 2021
Tisdag 5/10 kl 18.00 Uppdatering gällande antalet fastigheter som berörs. Inga fastigheter på Bispgatan påverkas. Två fastigheter på Myrstacksvägen (som kommunen varit i kontakt med) samt företagsfastigheter på Björnvägen är...
Kartbild över området för planprogrammet Bromma, Kärsby och Djurkälla.

Kommunstyrelsen godkänner planprogram för Bromma, Kärsby och Djurkälla

Publicerad: 1 oktober, 2021
Nu har kommunstyrelsen godkänt planprogrammet för Bromma, Kärsby och Djurkälla. Det godkända programmet gör det möjligt att utveckla Motala tätort. Planprogrammet för Bromma, Kärsby och Djurkälla godkändes av kommunstyrelsen den...
Flygbild över området Gamla Motala verkstad

Beslut om vidareutveckling av Gamla Motala Verkstad

Publicerad: 23 september, 2021
Kommunen och Serneke har under flera år haft dialog om Motalas stadsutveckling. Kommunstyrelsen ska nu ta beslut om ett förslag till genomförandeavtal och överlåtelseavtal för den fortsatta utvecklingen av Gamla...
en hand i handske som håller i skräp

Håll Sverige rent alla dagar

Publicerad: 17 september, 2021
I dag är det Håll Sverige rent-dagen. Låt denna dag bli en påminnelse att alltid låta skräp hamna i soptunnan och ingen annanstans. Det spelar ingen roll var det slängs,...
Bilden visar när en person tar vattenprov från ett naturområde.

Avrådan från bad och lek vid planområdet norra Bråstorp och Rödbäckens utlopp

Publicerad: 14 september, 2021
Motala kommun planerar att bygga bostäder i norra Bråstorp. Nu visar undersökningar att halterna av så kallade PFAS-ämnen överstiger aktuella riktvärden. Tillsvidare gäller avrådan från bad och lek i diken och vattensamlingar i planområdet i norra Bråstorp och vid Rödbäcken, Varamon. Det...
Tecknad bild av hur det nya området med ishallar kan utfomras.

Flytt av isstadion bidrar till stadsutveckling

Publicerad: 14 september, 2021
Kommunen arbetar med förutsättningarna för att bygga ett idrottscenter i Varamobaden vid riksväg 50 och nu föreslås en flytt av isstadion. Detta stärker stadsutvecklingen genom att frigöra attraktiva ytor i...
Bilden visar ett barn i en pool. Barnet simmar på mage och har hjälp av en gul flytplatta. Barnet har en blå badmössa och simglasögon på pannan.

Hur går det med arbetet för en ny kommunal simhall?

Publicerad: 26 augusti, 2021
I början av sommaren presenterades programhandlingen för den nya kommunala simhallen. Pontus Kristensson är projektledare och berättar lite om nuläget i arbetet. Vad gör ni i projektgruppen just nu Pontus?...
fält med gult gräs och stora byggnader i bakgrunden

Idrottscenter – Beslut om samråd för detaljplan

Publicerad: 7 juni, 2021
Vid sammanträdet i juni väntas samhällsbyggnadsnämnden ta beslut om samråd för ny detaljplan över området för idrottscenter vid riksväg 50. Ishallarna är den delen av idrottscenter som initialt är politiskt...