Samhällsutveckling och planering

Motala kommun utvecklas och planeras på ett hållbart sätt både socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Här hittar du översiktsplaner, detaljplaner, detaljplaneprogram och planering av mark och exploatering. I vår projektkatalog finns byggklara tomter, planer som är på gång och möjligheter för framtiden, både på kommunal och enskild mark.

Projektkatalog

I vår projektkatalog finns byggklara tomter, planer som är på gång och möjligheter för framtiden, både på kommunal och enskild mark.

Till projektkatalogen

Lalandia

Just nu pågår planering av att etablera Lalandia i Varamobaden i Motala. Här kan du läsa mer om vad som är på gång.

Till projektet Lalandia