Samhällsutveckling och planering

Motala kommun utvecklas och planeras på ett hållbart sätt ocialt, ekonomiskt och miljömässigt. I vår projektkatalog finns byggklara tomter, planer som är på gång och möjligheter för framtiden, både på kommunal och enskild mark.

Projektkatalog

I vår projektkatalog finns byggklara tomter, planer som är på gång och möjligheter för framtiden, både på kommunal och enskild mark.

Kommunens planarbete

Här hittar du information om översiktsplanering, detaljplanering och mark och exploatering.

Pågående utveckling och planering

Här hittar du mer information om pågående utvecklingsprojekt.