Samhällsutveckling och planering

Motala kommun utvecklas och planeras på ett hållbart sätt socialt, ekonomiskt och miljömässigt. I projektkatalogen finns byggklara tomter, planer som är på gång och möjligheter för framtiden.

Projektkatalog

I vår projektkatalog finns byggklara tomter, planer som är på gång och möjligheter för framtiden, både på kommunal och enskild mark. Projektkatalogen öppnas som en bläddringsbar fil i en extern tjänst.

Nyheter

Östermalmsgatan öppnas för genomfartstrafik

21 juli, 2021
Östermalmsgatan har varit stängd för genomfartstrafik under en månads tid. Efter fredagens...

Nu startar arbetet med att riva Folkets park

2 juli, 2021
Rivningen av Folkets park och Motalabadet påbörjas under vecka 28. Arbetet beräknas...

Planprogram vidare för godkännande i kommunstyrelsen

15 juni, 2021
Nu har planprogrammet för Bromma, Kärsby och Djurkälla hanterats och godkänts av...

Idrottscenter – Beslut om samråd för detaljplan

7 juni, 2021
Vid sammanträdet i juni väntas samhällsbyggnadsnämnden ta beslut om samråd för ny...

Beslut om programhandling för Motalas nya simhall

2 juni, 2021
Arbetet med Motalas nya simhall har nått en ny, viktig och spännande...