Samhällsutveckling och planering

Motala kommun utvecklas och planeras på ett hållbart sätt socialt, ekonomiskt och miljömässigt. I projektkatalogen finns byggklara tomter, planer som är på gång och möjligheter för framtiden.

Projektkatalog

I vår projektkatalog finns byggklara tomter, planer som är på gång och möjligheter för framtiden, både på kommunal och enskild mark. Projektkatalogen öppnas som en bläddringsbar fil i en extern tjänst.

Nyheter

Samråd för ny översiktsplan genomfört

20 januari, 2021 Fram till den 31 december 2020 var kommunens nya översiktsplan, ÖP 2040,...

Länsstyrelsens ansvarsutredning för området Gamla Motala Verkstad ger underlag för fortsatt arbete

12 januari, 2021 Motala kommun driver sedan 2019 ett arbete för att utveckla området Gamla...

VA-arbete i Borenshult – Borensvägen stängd för trafik 14 januari

11 januari, 2021 Kommunen har nu i januari startat ett arbete med att uppgradera VA-anläggningen...

Tillfällig avstängning av tunneln för gång-, cykel- och mopedväg under Metallvägen

11 januari, 2021 I cirka 2 dagar, någon gång under perioden 13-31 januari, stängs tunneln...

Besöksstopp på äldreboende tas bort med fortsatt vädjan om stor försiktighet

23 december, 2020 Det besöksstopp som infördes på Strömsborgs äldreboenden i november tas nu bort....