Översiktsplan

Översiktsplanen (ÖP) är ett av kommunens viktigaste dokument. Den beskriver hur kommunen på lång sikt vill använda mark och vatten för utveckling av bostäder, verksamheter, infrastruktur, natur och vatten.

Nu arbetar vi fram en ny översiktsplan för Motala kommun.

5 oktober till 31 december 2020 hölls samråd för den nya översiktsplanen, ÖP 2040. Här hittar du länkar till samrådsversionen av ÖP och miljökonsekvensbeskrivningen. Samrådshandlingen öppnas i extern tjänst. Nu pågår arbetet med att sammanställa och besvara de yttranden som kommit in.

Film - Hur vill du att Motala ska se ut 2040?

Filmen visar rörliga bilder med medborgare i olika miljöer i Motala. I filmen berättas vad en översiktsplan är, att det nu är dags för samråd och att du nu har möjlighet att tycka till.

Nyheter

Samråd för ny översiktsplan genomfört

20 januari, 2021
Fram till den 31 december 2020 var kommunens nya översiktsplan, ÖP 2040,...

Beslut om samråd för Motalas nya översiktsplan

23 september, 2020
22 september tog kommunstyrelsen beslut om samråd för kommunens nya översiktsplan –...

Arbetet med en ny översiktsplan fortgår

22 april, 2020
Med lagom avstånd mellan deltagarna i arbetsgruppen fortgår arbetet med ny översiktsplan....
  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej