Gasthamnnen Motala flygfoto

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. I denna behandlas de långsiktliga och strategiska frågorna om markanvändning och byggande.

Vägledande underlag för ställningstagande

Översiktsplanen ska ses som ett politiskt program och vara vägledande för fortsatt arbete. Den redovisar kommunens ställningstagande till vilka allmänna intressen som ska beaktas, vid planering eller prövning av lov.

Den är inte ett juridiskt bindande dokument och närmare regleringen av markens användning, bebyggelse och anläggningar görs i detaljplaner. Den kan fördjupas för delområden och ämnesområden. Vanligast är att fördjupningar av översiktsplanen tas fram för begränsade geografiska områden. Det kan exempelvis gälla en stadsdel eller ett tätortsområde.

Vill du veta mer om vad översiktsplanering är? Besök gärna Boverkets kunskapsbank.

Gällande översiktsplan

Den gällande översiktsplanen antogs av Motala kommunfullmäktige 22 maj 2006. Den arbetades fram i en bred förankringsprocess under rubriken ”Hur möter Motala framtiden?”.

Här kan du ta del av hela planen:  Översiktsplan 2006 (hela)

Ny översiktsplan

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan.

Läs mer om ny översiktsplan
  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej