Ritningar vid bygglovsansökan eller anmälan

Innan du lämnar in din ansökan eller anmälan till bygglovenheten så krävs en del förberedelser med olika ritningar och handlingar. Här finns exempel på ritningar som behövs och beskrivningar på hur de ska vara utformade.

Alla ritningar ska vara fackmässigt utförda i 2-D, på vitt (ej rutat) papper. Observera att fotade handlingar inte godtas. 3D-illustrationer och annat broschyrmaterial är inte att betrakta som fackmannamässiga ritningar.

Tydliga och väl utförda handlingar underlättar vår handläggning och förkortar handläggningstiden. Var noga med att alla relevanta handlingar för din åtgärd finns med ihop med ansökan/anmälan. Att vi ställer höga krav på ritningarna beror bland annat på att risken för fel och missförstånd minskar, ritningarna ska kunna arkiveras och för att handläggaren ska kunna göra en korrekt bedömning.

Åtgärder som varken kräver lov eller anmälan (exempelvis lovfri altan, friggebod eller skärmtak) ska inte redovisas på ritningarna när du ansöker om bygglov eller gör en anmälan för någon annan åtgärd. Om du ska ansöka om flera åtgärder samtidigt, exempelvis bygglov och även anmälan för en attefallsåtgärd, ska respektive åtgärd redovisas på separata ritningshandlingar.

Längst ner på sidan hittar du länkar till exempelritningar för olika typer av åtgärder som du kan använda som stöd.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej