Här hittar du ledighetsansökan och information om läsårstider, lovdagar och studiedagar i grundskola och grundsärskola.

Läsårstider

Läsårstiderna gäller för förskoleklass, grundskola och grundsärskola.

Hösttermin 2017

Måndag 2017-08-21 – fredag 2017-12-22

Lovdagar

Måndag 2017-10-30 – fredag 2017-11-03 (höstlov)

Studiedagar

Torsdag 2017-10-05

Tisdag 2017-11-14

Vårtermin 2018

Måndag 2018-01-08 – torsdag 2018-06-14

Lovdagar

Måndag 2018-02-19 – fredag 2018-02-23 (vinterlov)

Tisdag 2018-04-03 – fredag 2018-04-06 (påsklov)

Måndag 2018-04-30 (dag före första maj)

Fredag 2018-05-11 (dag efter Kristi himmelsfärd)

Studiedagar

Måndag 2018-01-08

Onsdag 2018-03-14

Måndag 2018-05-14

Hösttermin 2018

Måndag 2018-08-20 – fredag 2018-12-21

Vårtermin 2019

Måndag 2019-01-07 – torsdag 2019-06-13

Lovdagar

Måndag 2018-10-29 – fredag 2018-11-02 (läslov)

Måndag 2019-02-18 – fredag 2019-02-22 (sportlov)

Måndag 2019-04-15 – torsdag 2019-04-18 (påsklov)

Fredag 2019-05-31 (dag efter Kr.himmelsfärd)

Fredag 2019-06-07 (dag efter nationaldag)

Studiedagar

Datumen är ännu inte fastställda.

Med reservation för förändringar.

Ledighetsansökan

Grundskolan är obligatorisk. Enligt skollagen kan en elev få ledigt en kortare tid. Finns det synnerliga skäl kan en längre ledighet godkännas. Kortare ledighet kan godkännas av elevens mentor. Det är rektor som fattar beslut om ledighet som är längre än tio dagar.

Det är viktigt att eleven är närvarande i skolan för att nå läroplanens mål. Vårdnadshavare ansvarar för att eleven läser igen det som missas under ledigheten.

Den som ansöker om ledighet lämnar in blanketten på den aktuella skolan.

Ansökan om ledighet för elev – grundskolan (PDF, 43 kB)

Ansökan om ledighet för elev i gymnasieskolan (PDF, 95 kB)