Här hittar du ledighetsansökan och information om läsårstider, lovdagar och studiedagar i grundskola och grundsärskola.

Läsårstider 2019-2020

Läsårstiderna gäller för förskoleklass, grundskola och grundsärskola.

Höstterminen 2019

Måndag 19 augusti – fredag 20 december

Vårterminen 2020

Tisdag 7 januari – onsdag 10 juni

 • Vecka 40: 3 oktober (studiedag). Gäller även förskola och fritidshem.
 • Vecka 44: 28 oktober-1 november (läslov/höstlov)
 • Vecka 48: 27 november (studiedag). Gäller även förskola och fritidshem.
 • Vecka 52-vecka 2: 23 december-6 januari (jullov)
 • Vecka 2: 7 januari (studiedag). Gäller även förskola och fritidshem.
 • Vecka 8: 17-21 februari (sportlov)
 • Vecka 12: 19 mars (studiedag). Gäller även förskola och fritidshem.
 • Vecka 15: 6-9 april (påsklov)
 • Vecka 20: 11 maj (studiedag). Gäller även förskola och fritidshem.
 • Vecka 21: 22 maj (dag efter Kristi himmelsfärd)

De kommunala fritidshemmen har stängt under fem utbildningsdagar läsåret 2019-2020:

 • 3 oktober
 • 27 november
 • 7 januari
 • 19 mars
 • 11 maj

Den ordinarie verksamheten är stängd, men alternativ omsorg erbjuds för de elever som har behov. Det kan bli på andra fritidshem än det ordinarie.

Du kan få information på ditt fritidshem om vad som gäller.

Med reservation för förändringar.

Grundskolan är obligatorisk. Enligt skollagen kan en elev få ledigt en kortare tid. Finns det synnerliga skäl kan en längre ledighet godkännas. Kortare ledighet kan godkännas av elevens mentor. Det är rektor som fattar beslut om ledighet som är längre än tio dagar. Det är viktigt att eleven är närvarande i skolan för att nå läroplanens mål. Vårdnadshavare ansvarar för att eleven läser igen det som missas under ledigheten.

Den som ansöker om ledighet lämnar in blanketten på den aktuella skolan. Här hittar du blanketter för grundskola och gymnasium:

Läsårstider 2020-2021

Läsårstiderna gäller för förskoleklass, grundskola och grundsärskola.

Höstterminen 2020

Måndag 17 augusti – fredag 18 december

Vårterminen 2021

Torsdag 7 januari – torsdag 10 juni

 • Vecka 44: 26-30 oktober (läslov/höstlov)
 • Vecka 52-vecka 2: 21 december-6 januari (jullov)
 • Vecka 8: 22-26 februari (vinterlov)
 • Vecka 14: 6-9 april (påsklov)
 • Vecka 19: 14 maj (dag efter Kristi himmelsfärd)

Studiedagarna meddelas senare.

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej