Här hittar du ledighetsansökan och information om läsårstider, lovdagar och studiedagar i grundskola och grundsärskola.

Läsårstider

Läsårstiderna gäller för förskoleklass, grundskola och grundsärskola.

Hösttermin 2018

Måndag 20 augusti – fredag 21 december

Vårtermin 2019

Måndag 7 januari – torsdag 13 juni

Lovdagar 2018-2019

Vecka 44: 29 oktober-2 november (läslov/höstlov)

Vecka 8: 18-22 februari (vinterlov/sportlov)

Vecka 16: 15-18 april (påsklov)

31 maj (dag efter Kr.himmelsfärd)

7 juni (dag efter nationaldag)

Studiedagar 2018-2019

4 oktober, 19 november, 7 januari, 20 mars samt 14 maj

Höstterminen 2019

Måndag 19 augusti – fredag 20 december

Vårterminen 2020

Tisdag 7 januari – onsdag 10 juni

Lovdagar 2019-2020

Vecka 44: 28 oktober-1 november (läslov/höstlov)

Vecka 8: 17-21 februari (sportlov)

Vecka 15: 6-9 april (påsklov)

22 maj (dag efter Kr.himmelsfärd)

Studiedagar 2019-2020

Studiedagarna är ännu inte fastställda.

Fritidshemmens studiedagar

Efter beslut i bildningsnämnden i maj 2018 har även de kommunala fritidshemmen stängt under tre utbildningsdagar läsåret 2018-2019: den 19 november, 7 januari och 20 mars. Med reservation för förändringar.

Ledighetsansökan

Grundskolan är obligatorisk. Enligt skollagen kan en elev få ledigt en kortare tid. Finns det synnerliga skäl kan en längre ledighet godkännas. Kortare ledighet kan godkännas av elevens mentor. Det är rektor som fattar beslut om ledighet som är längre än tio dagar. Det är viktigt att eleven är närvarande i skolan för att nå läroplanens mål. Vårdnadshavare ansvarar för att eleven läser igen det som missas under ledigheten.

Den som ansöker om ledighet lämnar in blanketten på den aktuella skolan. Här hittar du blanketter för grundskola och gymnasium:

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej