Här hittar du ledighetsansökan och information om läsårstider, lovdagar och studiedagar i grundskola och grundsärskola.

Läsårstider

Läsårstiderna gäller för förskoleklass, grundskola och grundsärskola.

Hösttermin 2018

Måndag 2018-08-20 – fredag 2018-12-21

Vårtermin 2019

Måndag 2019-01-07 – torsdag 2019-06-13

Lovdagar

29 oktober-2 november (läslov/höstlov)

18-22 februari (vinterlov)

15-18 april (påsklov)

31 maj (dag efter Kr.himmelsfärd)

7 juni (dag efter nationaldag)

Studiedagar

4 oktober, 19 november, 7 januari, 20 mars samt 14 maj

Fritidshemmens studiedagar

Efter beslut i bildningsnämnden i maj 2018 har även de kommunala fritidshemmen stängt under tre utbildningsdagar läsåret 2018-2019: den 19 november, 7 januari och 20 mars. Med reservation för förändringar.

Ledighetsansökan

Grundskolan är obligatorisk. Enligt skollagen kan en elev få ledigt en kortare tid. Finns det synnerliga skäl kan en längre ledighet godkännas. Kortare ledighet kan godkännas av elevens mentor. Det är rektor som fattar beslut om ledighet som är längre än tio dagar. Det är viktigt att eleven är närvarande i skolan för att nå läroplanens mål. Vårdnadshavare ansvarar för att eleven läser igen det som missas under ledigheten.

Den som ansöker om ledighet lämnar in blanketten på den aktuella skolan. Här hittar du blanketter för grundskola och gymnasium:

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej