Stängningsdagar i förskolan

Kommunens förskoleverksamhet har öppet hela året, men vi har fem studiedagar varje läsår då den ordinarie förskoleverksamheten är stängd. Under sommaren har vissa förskolor sommarstängt.

Studiedagar

Vi har fem studiedagar per år för att personalen ska kunna få tid till att utveckla verksamheten. På studiedagarna är den ordinarie förskoleverksamheten stängd och vi uppmanar vårdnadshavare att försöka lösa barnomsorgen på annat sätt vid dessa tillfällen.

För vårdnadshavare som inte kan ordna omsorg under studiedagarna är två förskolor öppna: en förskola i Motala tätort och en förskola i Borensberg, som bemannas med erfarna vikarier.

Information till vårdnadshavare om nästkommande studiedag och blankett för att anmäla behov av omsorg lämnas ut på den egna förskolan.

Datum för studiedagar läsåret 2023-2024

  • 5 oktober 2023
  • 21 november 2023
  • 8 januari 2024
  • 20 mars 2024
  • 29 april 2024 

Samtliga datum gäller även fritidshem.

Varför har vi studiedagar?

Studiedagarna används till kompetensutveckling, kollegialt lärande och systematiskt kvalitetsarbete för personalen. Detta för att förskoleverksamheten ska utvecklas och få en ökad måluppfyllelse. Det sker genom föreläsningar på olika teman och bearbetning av våra styrande dokument, som skollagen, läroplanen och Motala kommuns verksamhetsplan.

Sommarstängt

Under några sommarveckor samordnas verksamheten genom att förskolor slås samman. Om du behöver barnomsorg under sommarstängningen ska du anmäla detta skriftligt på en blankett som du får av ditt barns ordinarie förskola.

2023 gäller det veckorna 27-30.

Jul och nyår

Under dagarna runt jul och nyår håller en del förskolor stängt. Hör med din förskola vad som gäller.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej