Öppen, Stolt och Nyskapande
Mariebergsskolan årskurs F-9 är en skola för alla, där elever, föräldrar och personal upplever att det finns trygghet, tillit och gemenskap.
Målet med verksamheten är att alla ska lyckas utifrån sina förutsättningar och grunden till det är ett positivt skolklimat, personalens engagemang och pedagogisk skicklighet.

Om Mariebergsskolan

Mariebergsskolan årskurs F-9 är en inkluderande skola för alla. Elever, föräldrar och personal upplever att det finns trygghet, tillit och gemenskap. Skolan kännetecknas av en mycket god sammanhållning, ett varmt klimat och engagerade lärare och en plats där vi ställer upp för varandra.

Målet med verksamheten är att alla ska lyckas utifrån sina förutsättningar och grunden till det är ett positivt skolklimat, personalens engagemang och pedagogisk skicklighet.

Vi ställer krav och har höga förväntningar på varandra. Skolan ska vara en plats som känns spännande och utmanande att gå till.

Fritidshem

Mariebergsskolans fritidshemsverksamhet.

F-6

Mariebergsskolan årskurs F-6.

7-9

Mariebergsskolan årskurs 7-9.

Grundsärskolan

Grundsärskolan på Mariebergsskolan.

Mariebergsgatan 1
591 72 Motala
0141-22 56 42
0141-21 50 60
mariebergsskolan@motala.se

Rektor F-6
Ilona Lokka
0141-22 55 88
Sms: 070-383 02 80
ilona.lokka@motala.se

Skoladministratör
Lena Sandsjoe Karlsson
0141-22 56 63
lena.sandsjoe.karlsson@motala.se

Skolsköterska
Kristin Broberg
0141-22 56 45
kristin.broberg@motala.se

Rektor 7-9
Helena Mellberg
0141-22 56 44
helena.mellberg@motala.se

Skoladministratör
Cariann Nyberg
0141-22 56 42
cariann.nyberg@motala.se

Skolsköterska
Camilla Muhr
0141-22 56 61
camilla.muhr@motala.se

Rektor fritidshem grundskola + grundsärskola
Karin Nilsson
0141-22 38 60
karin.e.nilsson@motala.se

Rektor grundsärskola 1-9, ämnen + träning
Lena Kallentoft Petersson
0141-22 59 83
lena.kallentoft.petersson@motala.se

Skoladministratör
Christina Åkesson
0141-22 59 47
christina.akesson@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej