För dig som vill göra en värdefull insats för medmänniskor finns det flera frivilliga uppdrag i kommunen att välja bland.

Familj står tillsammans framför sitt hus.

Bli familjehem

Ett familjehem är familjer som på uppdrag av kommunen tar emot andras barn som familjemedlemmar under en tid.

en äldre man och en kvinna som ser glada ut.

Bli god man eller förvaltare

En god man eller förvaltare kan hjälpa en annan person med exempelvis ekonomi, att få sina rättigheter bevakade och se till att livet fungerar bra. Personens behov styr vad som ska göras, till exempel betala räkningar, ansöka om bidrag, få annan hjälp från samhället eller se till att boende, omvårdnad och fritid fungerar så bra som möjligt.

Två killar sitter i gräset och läser i en bok.

Bli kontaktperson

En kontaktperson hjälper en person som antingen har funktionsnedsättning eller som av sociala skäl behöver extra stöd i vardagen.

Bli kontaktfamilj

Kontaktfamiljer tar emot barn som behöver extra socialt stöd.

Bli stödfamilj

Stödfamiljer tar emot barn som har fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.

Bli jourhem

Ett jourhem tar emot barn och ungdomar för boende akut under tiden det pågår en utredning inom socialtjänsten.