Frivilliga uppdrag

För dig som vill göra en insats för medmänniskor finns flera frivilliga uppdrag att välja bland. Oftast behövs ingen utbildning, men du behöver ha engagemang och vilja att hjälpa.

Någon behöver dig!

Vuxen person kramar en flicka som tittar in i kameran. Foto.Vi söker dig som kan vara ett stöd och en vän för ett barn, en ungdom eller en vuxen som behöver det. Ett lika betydelsefullt som givande uppdrag.

Vilket stöd som behövs varierar. Det kan vara allt från några enstaka träffar med en person till att barnet eller ungdomen behöver flytta till en annan familj för en längre eller kortare tid.

Alla som vill bli uppdragstagare utreds av handläggare i kommunen. Utredningens omfattning beror på typen av uppdrag men alla utredningar omfattar samtal och inhämtande av olika registerutdrag.

Läs mer om olika typer av uppdrag nedan.

Kontakt

Resurs- och placeringsgruppen, Socialkontoret

Telefon: 0141-22 53 00
E-post: rop@motala.se

Överförmyndarkansliet

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: overformyndarnamnden@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej