Frivilliga uppdrag

För dig som vill göra en insats för medmänniskor finns flera frivilliga uppdrag att välja bland. Oftast behövs ingen utbildning, men du behöver ha engagemang och vilja att hjälpa.

Vi söker dig som kan vara ett stöd och en vän för ett barn, en ungdom eller en vuxen som behöver det. Ett lika betydelsefullt som givande uppdrag. Vilket stöd som behövs varierar. Det kan vara allt från några enstaka träffar med en person till att barnet eller ungdomen behöver flytta till en annan familj för en längre eller kortare tid.

Alla som vill bli uppdragstagare utreds av handläggare i kommunen. Utredningens omfattning beror på typen av uppdrag men alla utredningar omfattar samtal och inhämtande av olika registerutdrag.

Läs mer om olika typer av uppdrag nedan.

Läs mer om frivilliga uppdrag

Min insats

Här berättar olika personer som valt att ta sig an frivilliga samhällsuppdrag om hur det kan vara att göra olika insatser för barn.

Familjehem Sverige

Familjehem Sverige är en nationell tjänst för dig som vill söka som och veta mer om familjehem. Tjänsten är utvecklad av SKL, Sveriges kommun och landsting.

Familjehemmens riksförbund

Familjehemmens Riksförbund arbetar för att ta tillvara, stödja och ge möjlighet till utveckling för kontakt- och familjehem. Riksförbundet anordnar bland annat inspirationsdagar och utbildningar för er som är familjehem.

Familjevårdens Centralorganisation

Familjevårdens Centralorganisation. Faco, är en ideell organisation och vänder sig till familjehem, jourhem och kontaktfamiljer. Även här kan ni få hjälp och inspiration för att kunna ge barn och ungdomar ett så bra stöd som möjligt.

Kontakt

Resurs- och placeringsgruppen, Socialkontoret
Telefon:
0141-22 53 00
E-post: rop@motala.se

LSS-samordnarna, Socialkontoret
Telefon:
0141-22 33 38 eller 0141-22 53 66
E-post: kontakt-LSS@motala.se

Överförmyndarkansliet
Telefon: 0141-22 50 40
E-post: overformyndarnamnden@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej