Nyheter

Här kan du läsa nyheter från Motala kommun. Du kan också prenumerera på nyheter via RSS-flöde.

Flygbild över området Tvättsvampen i Varamon. Foto.

Beslut om detaljplan för Tvättsvampen upphävs av Mark- och miljööverdomstolen

Publicerad: 8 maj, 2023
Mark- och miljööverdomstolen meddelade idag 8 maj 2023 att de upphäver kommunfullmäktiges beslut om detaljplanen för Tvättsvampen. I juni 2022 meddelade Mark- och miljööverdomstolen att de beviljade prövningstillstånd till de...

Första spadtaget för Måltidscentrum

Publicerad: 5 maj, 2023
Första spadtaget är taget för Måltidscentrum i området Norrsten utanför Motala tätort. Efter sommaren påbörjas bygget ovan mark. Under fredagsförmiddagen var politiker, kommunens medarbetare och upphandlade entreprenörer samlade för att...

Utbyggnaden av gästhamnen fördröjs

Publicerad: 5 maj, 2023
Kommunen har sedan tidigare tillstånd att bygga ut gästhamnen i Motalaviken genom att anlägga en flytbrygga. Kommunen skickade in en ansökan till Mark- och Miljödomstolen för att förlänga det tillstånd...
Mötesdeltagare sitter vid ett stort bord. Foto.

Landsbygdsdialog om fiber och bredband

Publicerad: 5 maj, 2023
Hur är statusen för utbyggnad av fiber och bredband på landsbygden? Det handlade senaste landsbygdsdialogen om. Motala kommun och de lokala utvecklingsgrupperna har mötts för att diskutera statusen på fiberutbyggnaden...
Flygbild över området Bråta hagar i Borensberg. I horisonten syns Boren. Foto.

40 tomter byggklara i Bråta hagar till sommaren

Publicerad: 4 maj, 2023
Vitsipporna kantar Borensbergs nya bostadsområde Bråta hagar och arbetet med att förbereda för bostäder pågår för fullt. Till sommaren är cirka 40 tomter byggklara. — Arbetet flyter på bra och...
Äldre rödbruna byggnader i vinkel. Foto.

Korttidsplatserna samlas i en enhet i Samuelsberg

Publicerad: 4 maj, 2023
Nu blir två enheter med korttidsplatser en. Alla platser samlas i Samuelsberg med start i slutet av maj. Sammanslagningen förändrar inte antalet platser. Korttidsplatser finns för personer som tillfälligt har...
Bilden visar en del av Östermalmsgatan med en animerad skiss av gestaltningsarbetet. Foto.

Ny gestaltning av Östermalmsgatan

Publicerad: 4 maj, 2023
Östermalmsgatan ska få en ny utformning och bli en mer välkomnande infart och stadsmässig gata. Arbetet påbörjas efter sommaren men redan nu kan du ta en titt på hur resultatet...
Gräsmatta med en stor röd tegelbyggnad i bakgrunden. Foto.

Ett steg närmare nybyggnation på Ekön

Publicerad: 3 maj, 2023
Nu har kommunstyrelsen tagit ett steg närmare nybyggnation av skola, förskola, idrottshall och fritidsgård på Ekön. Vid mötet 2 maj togs ett inriktningsbeslut enligt förstudiens förslag om att bygga nytt....
Skålar med grönsaker. Foto.

Motala kommuns företagskunder mest nöjda i länet

Publicerad: 3 maj, 2023
Motala är bäst i Östergötland när det gäller service till företag. Det visar senaste Nöjd kund-index, NKI, där företagen tycker till om kommunens service. NKI för företag mäts i samband...

SFI-elever mötte Motalas föreningsliv

Publicerad: 3 maj, 2023
Det var full aktivitet vid SFI i Ekenäs när eleverna fick chans att möta det lokala föreningslivet. Många passade på att testa allt från boxning till basket och att gå...
Bilden visar en skiss över den tänkta byggnationen av bandyhall och hockehall på området vid riksväg 50.

Kommunstyrelsen avbryter upphandlingen av byggnation av ishallar

Publicerad: 2 maj, 2023
5 april avslutades anbudstiden för upphandlingen av byggnation av ishallar. Kommunen har sedan arbetat med att ta del av innehållet i anbuden och efter att resultatet redovisats för kommunstyrelsen togs...
Flygbild över Tuddarps återvinningscentral.

Stängda återvinningscentraler under 1 maj

Publicerad: 28 april, 2023
Röd dag innebär stängd återvinningscentral. Vi närmar oss 1 maj och nu på måndag är därför våra återvinningscentraler stängda.  Måndag den 1 maj är en allmän helgdag i Sverige och...