Nyheter

Här kan du läsa nyheter från Motala kommun. Du kan också prenumerera på nyheter via RSS-flöde.

Vattendrag genom frostigt gräs. Solen skiner genom träden. Foto.

Vattendrag restaureras under hösten

Publicerad: 19 september, 2022
I höst ska Motala kommun restaurera vattendrag i flera olika projekt. Projekten genomförs för att gynna växter och djur som lever i och intill vattendragen. Först ut är Ringarhultsån och...
Flygbild över Varamobaden.

Samråd för detaljplaner för Folkets park

Publicerad: 16 september, 2022
Mark- och miljödomstolen meddelade den 18 november 2021 att de upphävde kommunfullmäktiges beslut för detaljplanen för Folkets park. Kommunen har arbetat fram en ny detaljplan för södra delen av området...

Fokus på hållbart resande under Mobilitetsveckan

Publicerad: 15 september, 2022
Nu på fredag startar årets Mobilitetsvecka, då man över hela Europa kampanjar för att vi ska gå, cykla och åka mer kollektivt. Den Europeiska mobilitetsveckan, kort kallat Mobilitetsveckan, äger rum runt...
Man i oranga varselkläder som står vid en sopbil. Foto.

Öppet hus på Delfinvägen nu på lördag

Publicerad: 13 september, 2022
Nu på lördag välkomnar kommunens tekniska serviceförvaltning till öppet hus på Delfinvägen 3. Kom och se små och stora maskiner, gå en klurig tipsrunda och smaka en wokad måltid. Vartannat...
Tre flickor sitter på golvet och bygger med klossar. Foto.

Vårdnadshavare kan få delad faktura för barnomsorg

Publicerad: 12 september, 2022
Nu införs möjligheten att få delad barnomsorgsfaktura för vårdnadshavare som har delad vårdnad men inte har gemensamt hushåll. Det krävs dock att båda vårdnadshavarna har en placering för barnet. Fakturan...
Flygbild över Varamobaden och Jätten.

Kommunens yttrande angående detaljplanen för Tvättsvampen

Publicerad: 9 september, 2022
Mark- och miljödomstolen meddelade den 18 november 2021 att de avvisade det överklagande som kommit in för detaljplanen Tvättsvampen med flera. Avvisandet överklagades  till Mark- och miljööverdomstolen och kommunen gavs...
Rabatt med blommor och växter framför träfasad. Foto.

Sinnenas trädgård uppskattad oas på Björktrasten

Publicerad: 9 september, 2022
På Björktrastens äldreboende finns det en sinnenas trädgård. Här kan hyresgästerna titta, känna, lukta och smaka på blommor, frukt och grönsaker. Det ätbara används också i matlagningen på boendet. När...
vit rundad bokhylla i bibliotek

Huvudbiblioteket stängt 14 september

Publicerad: 5 september, 2022
Den 14 september är huvudbiblioteket stängt för allmänheten. Personalen är på fortbildning hela dagen.
Barn som åker skridskor i en ishall. Foto.

Ishallen öppnar för allmänheten

Publicerad: 5 september, 2022
Nu öppnar ishallen för säsongen för allmänheten. Första tid är den 5 september klockan 12-15.30. Du hittar aktuella tider för allmänhetens åkning på webben. Välkommen!
Hus med tegelfasad. Foto.

Nytt korttidsboende för barn och unga invigt

Publicerad: 2 september, 2022
Motala kommuns nya korttidsboende för barn och unga med funktionsnedsättning är klart. Nu finns tio platser i ändamålsenliga lokaler i Bråstorp. Första spadtaget till det nya korttidsboendet i Bråstorp togs...
Flygfot där arbetsområdet är markerat med rött. Foto.

Våtmark anläggs i Dansäter

Publicerad: 2 september, 2022
Ett våtmarkssystem för dagvatten anläggs i Dansäter. Arbetet startar med att träd tas ner. Efter det påbörjas utgrävningen av våtmarkssystemet.  För att gynna groddjur, fåglar, kärlväxter och insekter som lever...
Ung allvarlig kvinna. Foto.

Kommunen samverkar med Brottsofferjouren

Publicerad: 30 augusti, 2022
Motala kommun samverkar med Brottsofferjouren för att kunna erbjuda stöd till dig som blivit utsatt för brott, är anhörig till någon som blivit utsatt eller om du varit vittne till...